Rdzawka

Wyciąg w Rdzawce-więcej informacji.

http://bip.malopolska.pl/grabkazdroj/Article/get/id,869191.html

L.P. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego – wniosek o wydanie decyzji
 1 Nr wpisu A/6/2013
 2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa wyciągu narciarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rdzawka”.
 3 Znak sprawy SRG.6220.19.2013
 4 Data złożenia 2013-11-19
 5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) osoba prywatna
 6 Wyszczególnienie załączników do wniosku – kopia mapy ewidencyjnej, – karta informacyjna przedsięwzięcia, – wypisy z rejestru gruntów
 7 Nazwa organu – adresata wniosku Burmistrz Rabki-Zdroju
 8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, Wydział Strategii i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Zamówień Publicznych, pokój nr 14, tel. 18 26 80 474
 9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) w toku
 10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
 11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy I/9/2013
 12 Uwagi brak

Udostępnij

O autorze