Rabczańskie Wieści Pozarządowe

10RWP: 10 lat w Unii Europejskiej a Rabczańskie organizacje pozarządowe.

10/2014 numer Rabczańskich Wieści Pozarządowych 

——————————-

10 lat w Unii Europejskiej a Rabczańskie organizacje pozarządowe. 

Jaki bilans ?

‘’Dziewięciu spośród 41 fundacji i stowarzyszeń działających w Rabce udało się zdobyć dofinansowanie dla projektów o łącznej wartości 37 mln zł. Swoją wysoką pozycję Rabka-Zdrój zawdzięcza przede wszystkim aktywności Fundacji Rozwoju Regionu Rabka, realizującej projekty związane z uruchomieniem funduszy pożyczkowych na potrzeby rozwoju turystyki, nowych inwestycji i na wypadek klęsk żywiołowych. Powstają tu jednak również  projekty edukacyjno-szkoleniowe.’’  Moja polis.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

1)Fundacja Rozwoju Regionu Rabka- Diagnoza stanu współpracy organizacji pozarządowych w województwie małopolskim – badania jakościowe

01-paź-08 – 2010-10-31

2)Dodatkowe zajecia edukacyjne dla młodzieży szansą na ich świadomy wybór dalszej ścieżki edukacyjnej.  2009-08-01- 2011-07-31

3)Małopolskie Centrum Ekonomii Społecznej  2009-01-01- 2010-12-31

4)Przekształcanie przedsiębiorstw w  inteligentne organizacje – wsparcie doradcze dla firm w Małopolsce.    2011-08-01-  2014-07-31

5) Związek Podhalan Oddział Gorczański   Regionalna edukacja muzyczna w gminie Rabka Zdrój

2010-01-04-  2010-08-30

6) Europejskie Stowarzyszenie Edukacyjne „MAGNUS”

POMOC PRZEDMEDYCZNA 69 uczniów Gimnazjum w Rdzawce 38070,43 zł

 

Co trwa ? 

Na chwilę obecną trwa projekt Aktywne Karpackie NGO, 

Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywne karpackie NGO„. Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet  V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

 

Wsparcie finansowe z UE trafiło też do gminnych organizacji. Podczas rozmów organizacje zgłaszały nadmierny formalizm przy próbie oraz przy  korzystaniu z środków unijnych.

Druga kwestia to wkład finansowy, organizacji nie stać na niego, bowiem większość ngo działa społecznie.

Co dalej ? 

Pojawiają się też pytania- co po 2020 roku. Jest jeszcze 6 lat by się wzmocnić , po 2020 już nie będzie takiej szansy i okazji.

 

Udostępnij

O autorze