Rdzawka

Trwa dyskusja nad strategią organizacji pozarządowych.

http://nowastrategiasektora.ngo.pl

Za NGO:

Polski sektor pozarządowy wypracowuje swoją strategię rozwoju. Szesnaście województw oraz ogólnopolskie federacje opracowują tematy, które połączone zostaną w jedną wizję rozwoju. W każdym województwie pracuje Regionalny Panel Ekspertów złożony z kilkunastu działaczy sektora pozarządowego. Krajowy Panel Ekspertów odpowiada za złożenie części w jeden dokument. Trzysta osób bezpośrednio pracuje nad strategią, kolejne 2000 osób będzie ją współtworzyło i konsultowało w ramach 16 regionalnych Forów Inicjatyw Pozarządowych, podczas VII Ogólnopolskiego FIP w Warszawie i 16 seminariów. Rok po OFIP strategia zostanie przyjęta i rozpoczniemy jej wdrażanie.
Działania koordynują: Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT wraz z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych (OFOP).

 

Materiały do dyskusji

Za nasze województwo odpowiada Fundacja Biuro Inicjatyw Pozarządowych z Krakowa, w planach jest  Regionalny Panel Ekspertów, Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych: 27-28 czerwca 2014

Czemu to takie ważne: jednym zdaniem-  nic o nas bez nas.

Tematy regionalnych debat

Udostępnij

O autorze