Rdzawka

Rabka-Zdrój a nowa strategia dla organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka jako organizacja członkowska od 2013 w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Także bierze udział w opracowaniu strategii.

Pan Jan Jakub Wygnański w ciekawym artykule na ngo.pl III sektor dla Polski – lektury obowiązkowe , stawia pytania,które także mają odniesienie do naszych gminnych organizacji.

  • Czy uda nam się ograniczyć rodzaj uzależnienie od środków publicznych i europejskich. Czy mamy plan na czas, kiedy zostaną one (nieuchronnie jak się zdaje) ograniczone?
  • Co zrobić, żeby zaufanie opinii publicznej do organizacji pozarządowych było większe? Czy możliwa jest skuteczna samoregulacja trzeciego sektora? Czy uda się uzgodnić i wdrożyć podstawowe zasady dotyczące „prowadzenia się organizacji”?
  • Co zrobić, aby obudzić autentyczną filantropię w Polsce? Czy 1% pomaga w tym czy raczej przeszkadza? Jakie nadzieje można wiązać z nowymi formami i regulacjami dotyczącymi dobroczynności?
  • Czy bardzo szybki rozwój nowoczesnych technologii wzmacnia organizacje czy też może uczynić czyni je zbędnymi, skoro niejako poza nimi możliwe jest odnajdywania wspólnych zainteresowań i koordynacja działań?
  • Czy jesteśmy gotowi serio zmierzyć się z wyzwaniem „twardszego” podejścia do rezultatów naszych działań? Czy mamy zdolność ich definiowania, umiejętność osiągania ich i odwagę nazywanie po imieniu działań pozornych?
  • Jak doprowadzić do zmiany pokoleniowej w sektorze – jak spowodować, żeby dotychczasowi liderzy „posunęli się”, robiąc miejsce dla nowych? Skąd brać nowych?
  • Jak znaleźć równowagę pomiędzy potrzebą elementarnej standaryzacji i potrzebą różnorodności i elastyczności sektora? Czy sektor powinien się jeszcze bardziej standaryzować i szkolić czy może „uciekać ze szkoły”, która niszczy to, co indywidualne i formatuje to, co oryginalne i innowacyjne?
  • Czy da się praktykować zasadę pomocniczości na serio? Jak wyrwać się z pułapki klientyzmu w stosunku do administracji i ograniczyć zasadę pierwokupu ze strony administracji?
  • Jak rozpoznać i przygotować się na globalne zmiany otoczenia działań organizacji (społeczne, polityczne, ekonomiczne, środowiskowe, kulturowe czy technologiczne)?

 

Te pytania warto zadać także w odniesieniu dla naszej gminy. By jak pisze Pan Jakub :

Jeśli nie chcemy jako środowisko po 25 latach utknąć tu, gdzie jesteśmy, musimy „wrzucić drugi bieg” i zbudować podstawowe narzędzia nawigacji. Bardzo tego potrzebujemy i warto wspierać się nawzajem w dążeniu do tego celu.

 

Uwieńczeniem dyskusji będzie:

Strona główna

Udostępnij

O autorze