Rdzawka

Co po sesji z 16 września dla Rdzawki

UCHWAŁA NR LII/359/14 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok .

Str.9 –

dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na zadanie”Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w mieście Rabka-Zdrój poprzez rozbudowę, przebudowę i remont odcinków dróg powiatowych 1666K, 1667K,1668K”.
1 500 000 zł 
dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na zadanie”Uzyskanie decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1666K Ponice- Rdzawka/budowa chodnika/ w miejscowości Rdzawka”.
34 000 zł 

Str.11 –

Przebudowa drogi do osiedla Stermachówka w Rdzawce 50 000 zł 

Przebudowa drogi do osiedla Kowalczykówka w Rdzawce  20 000 zł 

Przebudowa drogi do osiedla Ziembówka w Rdzawce 45 000 zł 

Zabezpieczenie korpusu drogi do osiedla Kowalówka w Rdzawce 20 000 zł 

Str.12-

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku gminnego w Rdzawce – opracowanie dokumentacji projektowej  56 097,19 zł 

Wykonanie utwardzenia działki gminnej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Rdzawce 50 000 zł 

Str.13-

Modernizacja kolektora sanitarnego Ponice-Rdzawka    50 000 zł 

Udostępnij

O autorze