Rdzawka

Po dyskusji o Rdzawce z Panią Burmistrz

9 listopada 2014 r. – niedziela – godz. 11.30 w Szkole w Rdzawce Pani Burmistrz Ewa Przybyło miała spotkanie wyborcze.

Zadałem Pani Burmistrz kilka pytań, na które uwagę zwrócili mi mieszkańcy, zadałem też pytania ważne dla Rdzawki i Rabki.

Spotkanie trwało ponad 1,5 godziny.

Gminę tworzą wszyscy mieszkańcy . Nie boję się pytać i walczyć o to co jest dla nas ważne. Rdzawkę mamy tylko jedną-jak sobie pościelimy tak się wyśpimy. My i nasze dzieci w przyszłości.

Proszę Was o poparcie mojej kandydatury na radnego z Rdzawki do Rady Miejskiej w Rabce 16 listopada 2014. Zmieńmy Rdzawkę razem. 

 

 

Pytałem o:

1) O Pracę dla mieszkańców Rdzawki i Rabki.

Podkreśliłem brak pracy na naszym terenie. Konieczność wyjazdów młodych i mieszkańców za granicę. Zwróciłem uwagę na specjalną strefę ekonomiczną w Rdzawce przy Zakopiance, ma tam być wyciąg wedle zapewnień.

2) O Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Rdzawki

Mieszkańcy Rdzawki chcą się budować i przekształcać działki z rolnych na budowlane. Z Planem WZ jest do 14 dni, bez planu do kilku miesięcy. Ma być plan dla Rdzawki i dla całej gminy, jest w trakcie opracowywania.

3) O zmniejszającą się liczbę mieszkańców w kontekście Szkoły we Rdzawce

Spada liczba uczniów, mieszkańców.Mamy ujemny przyrost naturalny, dużo osób wyjeżdża za granicę.

Nauczyciele nie mają być zwalniani.

4) Czas wolny dla mieszkańców

Ważny element to miejsce dla młodych i mieszkańców, może nim być remiza.  Wedle zapewnień remiza ma być realizowana .Zapytałem o internet w remizie o ,który pytali młodzi- ma być.

5) Zadłużenie naszej gminy w kontekście inwestycji.

Nie zostałem przekonany o bezpieczeństwie finansowym Rabki , dlaczego zapraszam  na Nasza Kasa

 

6) O inwestycje planowane w  Planie Odnowy Miejscowości Rdzawka na lata 2010-2020

 

 Plan Odnowy Miejscowości Rdzawka na lata 2010-2020

5.2 Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Rdzawce. Kiedy: 2013-2014

Miała być wedle planów w 2013-2014  , ma być realizowane w latach 2015-2016

5.4 Przebudowa boisk przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce.

Miały być w  2012-2013  ,  są robione 2014-2015

5.5 Budowa zbiorników wodnych wraz z siecią wodociągową dla zaopatrzenia
mieszkańców w wodę pitną i hydrantami p. poż. oraz dla potrzeb Straży Pożarnej.

lata 2014-2015   Nie ma w strategii , nie uzyskałem odpowiedzi .

5.6 Budowa ścieżki rowerowej z Góry Piątkowej przez rolę Sołtysówkę, Leśniakówkę w
stronę osiedla Obidowa. lata 2014-2015

Ma być realizowane w latach 2014-2016 i dalej

5.9 Budowa placu zabaw dla dzieci. rok 2013

Miał być w  2013 roku, potem w 2014. Pewnie będzie w 2015 roku.

5.14 Pomoc w utylizacji eternitu z terenu Sołectwa Rdzawka. Lata 2010-2015.

Jest realizowane.

5.15 Montaż instalacji kolektorów solarnych w ramach wykorzystania energii
odnawialnej. Lata 2013-2015 Jak będą środki .

Zobaczymy czy to będzie.

5.16 Stworzenie miejsca z dostępem do Internetu na zasadzie hot spotów. Rok 2013

Nie ma w strategii .  Zapytałem o to , ma to być w remizie zmodernizowanej.

————————————————————————————————————-

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 a Rdzawka.

Str.91

Co ? 9. Budowa oznakowanej  trasy rowerowej od granic Gminy Raba Wyżna przez Chabówkę, Rabkę-Zdrój do Ponic i Rdzawki Kiedy ? 2014 – 2016 (kontynuacja także po 2016) Koszt ? 2 mln Kto robi ? LGD przy Stowarzyszeniu Przyjazna Dolina Raby oraz Gmina Rabka- Zdrój (jako partner projektu)

Str..94

Co ? Poprawa bezpieczeństwa przy drodze krajowej, poprzez budowę chodnika i oświetlenia na osiedlu Obidowa w Rdzawce Kiedy ?2014-2015   Koszt 5 mln Kto zrobi ? GDDKiA

Str.95

Co ? Odnowa centrum wsi i rewitalizacja społeczna Rdzawki Kiedy ? 2015-2016 (kontynuacja po 2016) Koszt 5 mln Kto robi ? Gmina Rabka-Zdrój

Strona 97.

Co ? Budowa placu zabaw w Rdzawce Kiedy ? 2014 Koszt 150 tys. Kto robi Gmina Rabka-Zdrój

Strona 103.

Co ? 8. Regulacja Potoku Rdzawka Kiedy ?2014-2016 Koszt ? 3 mln Kto robi ? RZGW

Str. 106

Co ? Budowa systemów gromadzenia i odprowadzania ścieków komunalnych lub innych systemów zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska w miejscowości Rdzawka

Kiedy ? 2014-2016 (kontynuacja po 2016) Koszt ? 14 700 zł Kto robi ? Gmina Rabka-Zdrój (ZWiK)

Str.111

Co ? Kompleksowy program odnowy przydrożnych kapliczek na na terenie Chabówki, Ponic i Rdzawki Kiedy ? 2014-2016(kontynuacja po 2016) Koszt ? 100 tys./rok Kto robi ? Gmina Rabka-Zdrój

Str.111

Co ? 7. Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Rdzawce wraz z WDK Kiedy ? 2015-2016

Koszt ? 950 tys. Kto zrobi ? OSP Rdzawka wraz z Gminą Rabka-Zdrój

Str. 118

Co ? 9. Budowa strefy ekonomicznej „Rdzawka” (w bezpośrednim sąsiedztwie „zakopianki”)

Wybudowana strefa o pow. ok. 2 ha (droga do strefy, uzbrojenie terenu)
Kiedy ? 2015-2016 Koszt ? 2 mln Kto zrobi ? Gmina Rabka-Zdrój

 

 

Udostępnij

O autorze