Rdzawka

Obietnice wyborcze radnych ze Rdzawki

ADAM CZYSZCZOŃ

Adam Czyszczoń

Okręg Nr 15
Sołectwo: Rdzawka

Mam 58 lat. Jestem Radnym VI kadencji. Ukończyłem Technikum Ekonomiczne. Jestem przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Uczestniczyłem w pracach Komisji Uzdrowiskowej oraz Komisji Ochrony Środowiska i Utrzymania Czystości. Jestem przewodniczącym Rady Sołeckiej w Rdzawce.

Mój program dla sołectwa: 

1. Budowa chodnika przy drodze krajowej wraz z budową oświetlenia,

 

2. Rozbudowa Remizy Strażackiej w Rdzawce,

 

3. Budowa Szlaku Papieskiego do Piątkowej Góry,

 

4. Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole,

 

5. Modernizacja drogi do Obidowej wraz z budową chodnika,

 

6. Dalsza modernizacja dróg osiedlowych,

 

7. Wspieranie programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii – montaż solarów oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach prywatnych.

 

Udostępnij

O autorze