Rdzawka

Drugie podejście do odśnieżania Rdzawki

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania na zadanie, pn.: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg, chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w sezonie zimowym, w latach 2014-2015 – II postępowanie

 

2.6. Część VI: „Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie SOŁECTWA RDZAWKA”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część VI

Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Sołectwa Rdzawka:

–  Sołtysia Dolina do „zakopianki”, boczne Sołtysiej Doliny (do Czupty, do Wróbli, do Filasów), Magierówka;

–  parking przy Kościele;

– Stachnikówka, Srokówka, Srokówka boczna do Kubińskiego Józefa, Cieślówka;

–  droga do cmentarza wraz z parkingiem;

–  chodniki na terenie Sołectwa Rdzawka;

–  Zającówka, Dudkówka;

– Rusnakówka; Papieżówka;

– Loskówka, Polakówka, Nogówka;

–  Kościelniakówka, Kubanówka, Cieligówka, Starmachówka, Leśniakówka;

–   plac przy OSP Rdzawka, Kowalczykówka, Zygadówka, Piłatówka, Lutwinówka, Ziembówka, Piątkówka, Kowalówka;

–   do Twaroga, Buloskówka, Szczerbówka, Zarembek, Rolówka;

–  droga Rdzawka Polakówka – Obidowa (stacja paliw przy „zakopiance);

–  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce – dojazd od drogi powiatowej.

 

Zakres prac obejmuje w szczególności:

1/ przygotowanie materiałów i sprzętu,

2/ odśnieżanie,

3/ zwalczanie śliskości tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających, i chemicznych,

4/ prowadzenie dyżurów dyspozytorskich.

 

Upoważnioną osobą do potwierdzenia wykonanych prac jest Koordynator ZUD lub jego zastępca.

Wykaz wymaganego sprzętu przewidzianego dla Części VI:

1/ ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz – min. 1 szt.

2/ koparko-ładowarka – min. 1 szt.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

Udostępnij

O autorze