Rdzawka

Wyniki konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach

https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/38335

Art. 9 3). Zmniejszenie ilości osób wymaganych do założenia stowarzyszenia z osobowością prawną i umożliwienie wyboru władz przed rejestracją (art. 1 pkt 5)- Zmniejszenie liczby założycieli z 15 do 9 jest dobrym krokiem, liczba 15 osób często była fikcją po rejestracji stowarzyszenia. Popieramy przedmówców w zakresie dalszego zmniejszenia tej liczby do 7 osób i skorzystania tutaj z rozwiązania od naszego zachodniego sąsiada. Mateusz Wójtowicz
Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka
Uwaga  uwzględniona.

Projekt zakłada zmniejszenie wymaganej do założenia stowarzyszenia liczby osób z 15 do 7.

 

Udostępnij

O autorze