Rdzawka

Dyplom z Marzeń- Druga edycja

Za Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka :

Kolejny Dyplom z Marzeń rozdany

Działaj lokalnie na rzecz „Małej Ojczyzny” a możesz liczyć na nasze stypendium.

student

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka ufundowało stypendium na rok akademicki 2014/2015 dla maturzystki – Klaudii Zając przy wsparciu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, drugim źródłem finansowania
jest Fundacja Wspomagania Wsi, trzecim źródłem jest nasze Stowarzyszenie.

Powołaliśmy Komisję Stypendialną, w regulaminie określiliśmy warunki uzyskania stypendium takie jak : wynik z matury, dochód w rodzinie na osobę, osoba ta musiała być przyjęta na studia dzienne w uczelni publicznej – kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia i praca społeczna na rzecz naszej „Małej Ojczyzny”. Wysokość stypendium to 500 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. To stypendium jest dużym osiągnięciem i wysiłkiem dla naszego Stowarzyszenia.
Podziękowania należą się Tomkowi Wójtowiczowi – przewodniczącemu naszej Komisji Stypendialnej za poświęcenie czasu by odbyć szkolenie z zakresu pozyskiwania i podziału środków, odpowiadał na wszystkie e-maile i telefony, odbierał pocztę, weryfikował informacje, oraz Komisji za pracę.

 Prezes Stowarzyszenia – Leszek Świder

 Zdjęcia: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka

Udostępnij

O autorze