Rdzawka

III Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,
że 30 grudnia 2014r. /wtorek/ o godz. 18:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
III Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju
 
 
 
Porządek obrad:
1.      Otwarcie III sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z II sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju
4.      Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1)   w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2015 ,
2)   w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/190/08 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
3)   w sprawie: zasad ustalenia, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej,
4)   w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rabka – Zdrój działającej pod firmą „Zakłady Komunalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce – Zdroju poprzez wniesienie przez Gminę Rabka – Zdrój wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości,
5)   w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
6)   w sprawie: wyrażenia zgody na używanie i wykorzystanie wizerunku herbu Miasta i Gminy Rabka – Zdrój na materiałach reklamowych.
7)   w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2013 – 2025,
8)   w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r.
9)   w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2015 – 2025.
10)    w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka – Zdrój na rok 2015.
5.      Zamknięcie sesji.
 
– do udziału w której serdecznie zaprasza

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
/-/ Maria Górnicka – Orzeł
 

Udostępnij

O autorze