Po trzeciej sesji Rady Miejskiej-zapowiedź

Szanowni Państwo.

Na wczorajszej III. sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, burmistrz Przybyło, wycofała własny wniosek o uchwalenia budżetu Gminy Rabka – Zdrój na rok 2015 oraz wniosek w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2015 – 2025. Powodem była niekompletność udostępnionych radnym danych. Uchwały te mają być poddane głosowaniu na następnej sesji, w dniu 13 stycznia 2015 r.

Oznacza to, że jest więcej czasu na dokładniejsze zbadanie wszystkich dokumentów. Możliwe będzie również przeanalizowanie szeregu, proponowanych przez burmistrz w ostatnich tygodniach, zmian (również tych proponowanych na wczorajszej sesji).
Jesteśmy zadowoleni z takiej decyzji. Mimo upadku naszego wniosku (błąd polegający, na tym, że wniosek wniesiony był na sesji, a nie przed nią), końcowy efekt jest pozytywny.

Naszym zamierzeniem było zwolnienie tempa, w jakim te bardzo istotne uchwały będą przyjęte, jak również zachowanie ładu w pracy rady. Radni powinni mieć czas na przeanalizowanie i przedyskutowanie podejmowanych uchwał, także na posiedzeniach komisji.

Już wkrótce szersza relacja oraz nagranie z ostatniej sesji.

You May Also Like