Rdzawka

Wiemy kto odśnieży Rdzawkę

Ogłoszenie o wynikach postępowania na zadanie, pn.: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg, chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w sezonie zimowym, w latach 2014-2015 – II postępowanie”

VI) dla Części VI: „Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie SOŁECTWA RDZAWKA”została wybrana oferta nr 2:

„RAPACZ” WYKOPY ZIEMNE I USŁUGI BUDOWLANE Piotr Rapacz, Rdzawka 80, 34-700 Rabka-Zdrój

za cenę: 45 000,00 zł, liczba zdobytych pkt. 100,00 (kryterium – 100 % cena)

Uzasadnienie wyboru:

– wykonawca po uzupełnieniu oferty spełnił wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego w SIWZ,

– cena ofertowa jest najkorzystniejsza i nie ma charakteru ceny rażąco niskiej,

– wysokość zaoferowanej ceny jest niższa od kwoty środków finansowych jakie Zamawiający przeznacza na sfinansowanie.

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Udostępnij

O autorze