Rdzawka

IV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,
że 13 stycznia 2015r. /wtorek/ o godz. 13:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
IV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:

1. Otwarcie IV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju
4. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1) w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2015 – 2025.
2) w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka – Zdrój na rok 2015.
5. Zamknięcie sesji.

– do udziału w której serdecznie zaprasza

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

/-/ Maria Górnicka-Orzeł

Udostępnij

O autorze