Głos mieszkańca: Natura 2000 w Ponicach i Rdzawce

przez | 15 stycznia 2015

natura-2000-logo
O sprawie poinformował Pan Jan Gładysz z Ponic.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w niedzielę , 18 stycznia 2015 o 14:00 w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach.

Pana Jana Gładysza 19 listopada 2014  mieszkańcy  Ponic wybrali  jako reprezentanta do kontaktów z Centrum Informacji Natura 2000 , projektu Misja Natura współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Mieszkańcy Ponic podnoszą troskę o swoje grunty i budownictwo  na obszarze Natura 2000.
FWIE „Misja Natura” przygotowuje mapkę z granicami otuliny Gorczańskiego Parku Narodowego na podstawie danych uzyskanych z Gorczańskiego Parku Narodowego. Granice  otuliny są opisane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 9 stycznia 1997 r. w sprawie Gorczańskiego Parku Narodowego. Na mapie są zaznaczone  także granice obszarów Natura 2000,  mają one wartość orientacyjną, gdyż mogą ulec zmianie w wyniku prac nad dokumentacja Planu Zadań Ochronnych.

WYJAŚNIENIA DO LEGENDY MAPY: OSO – to Natura 2000 „ptasia”, czyli „Gorce”; SOO – to Natura 2000 „siedliskowa” czyli „Ostoja Gorczańska”
Poniższa prezentacja wyjaśnia wiele kwestii w sprawie użytkowania terenu w Ponicach i Rdzawce :
https://pl.scribd.com/doc/252745615/Prezentacja-23-09-2014
Pani Marzenna Nowakowska z FWIE „Misja Natura”  :Chciałabym także podkreślić, że samo to, że czyjaś własność znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 nie narusza prawa własności i nie generuje stanu utraconych korzyści. Dopiero ograniczenia wynikające z zapisów PZO mogą, ale nie muszą, prowadzić do ograniczeń, przy czym – jak zwróciła uwagę pani konserwator Bożena Kotońska, RDOŚ ma możliwości podpisywania indywidualnej umowy z właścicielami i wypłacania rekompensat za ewentualne utracone korzyści.
 
https://pl.scribd.com/doc/252745010/Natura-2000-w-Karpatach
https://pl.scribd.com/doc/252745660/Ustawa-o-Ochronie-Przyrody-Pobranie-14I2015
 
Warto także się zapoznać ze stronami:
http://www.misjanatura.fwie.pl/index.php/pl/
natura2000.gdos.gov.pl
http://www.gorczanskipark.pl/page,art,id,261,kategoria,Plan_ochrony.html
 
Aktualizacja 04.02.2015 19:55 -Mapa działek.

 
 
 

0 myśli nt. „Głos mieszkańca: Natura 2000 w Ponicach i Rdzawce

 1. mlody

  Proszę zapytać burmistrz , dlaczego skoro w strategii na, którą tak powołuje się przewodnicząca ,jest ujęty od 2013r program wymiany pieców węglowych , nie podjęto działań mających na celu wymiany takich pieców w budynkach komunalnych , szczególnie tych położonych w parku zdrojowym ? Taki program działa w Krakowie i jako jej beneficjent wiem , iż procedury wcale nie są skomplikowane , a możliwe dotacji są bardzo wysoki , nawet kilkuset tysięczne.Oczywiście najpierw trzeba inwestycję wykonać z własnych środków , ale skoro taki program jest w koncepcji burmistrz to i środki powinna zabezpieczyć. No chyba ,że w strategii mamy festiwal pobożnych życzeń .

 2. To ja

  Powiem szczerze, przebrnięcie przez 140 slajdów prezentacji to trochę zbyt dużo dla przeciętnego mieszkańca. Ja poczytałam i niestety nie do końca wiem w czym jest problem.
  Proszę mieszkańców o wyjaśnienie: Ile terenów mieszkańców` Ponic i Rdzawki objętych będzie „Ostoją”? W czym to będzie skutkować dla właścicieli gruntów?

  1. Rabka

   Kwestia Natury 2000 w Ponicach i Rdzawce wzbudza emocje, opublikowaliśmy dostępne materiały w celu pokazania aktualnej sytuacji i jak wygląda obecna sytuacja.
   Co do prezentacji https://pl.scribd.com/doc/252745615/Prezentacja-23-09-2014 od strony 90 występują buczyny na terenach Ponic i Rdzawki i są tam zapisy dotyczące gospodarki lasami na terenie sołectw.

 3. oburzony

  Podobnie sprawa ma się z dotacjami do instalacji fotowoltaiki produkujące własny prąd z możliwością odsprzedaży operatorowi sieci energetycznej nadwyżek po bardzo korzystnej cenie.
  Właśnie w piątek NFOŚ uruchomił środki na dotacje dla gmin ,spółdzielni i wspólnot dotację na takie instalacje w woj.małoposlim,a w naszym urzędzie cicho sza .
  Warto zadać pytanie dlaczego burmistrz naszego uzdrowiska kolejny raz nie interesuje się takim tematem ?
  Skoro chwali się publicznie jaka to skuteczna w pozyskiwaniu dotacji to dlaczego w tak ważnej kwestii dla uzdrowiska nic nie zrobiła i dalej nic nie robi?.

 4. do OBURZONY

  „Podobnie sprawa ma się z dotacjami do instalacji fotowoltaiki produkujące własny prąd z możliwością odsprzedaży operatorowi sieci energetycznej nadwyżek po bardzo korzystnej cenie.”
  Nie zachłystujcie sie dopłatami, za wasz prąd zapłacą wam ułamek tego co wy zapłacicie np. Tauronowi