Rdzawka

Dowóz uczniów we Rdzawce- 2 postępowanie.

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dowóz uczniów do Gimnazjum nr 1 w Rabce-Zdroju, do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce oraz osób niepełnosprawnych w roku szkolnym 2014-2015 – II postępowanie.

1.2. Część II:

„Dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce w roku szkolnym 2014-2105”

Termin wykonania: 02 lutego 2015 r. do 26 czerwca 2015 r.

Zakres części II obejmuje:

– codzienny przewóz uczniów według ustalonego harmonogramu z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce.

Trasa dla Części II:

– Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce:

przystanek początkowy: przystanek PKS przy „zakopiance” Rdzawka 2 przy drodze krajowej nr 47

przystanek końcowy: parking przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce

i powrót: Ilość uczniów: 10

Przywozy godz. 7.20 (przystanek początkowy), odwozy godz. 14.20 (odjazd z parkingu szkolnego).

PRZEJAZD DROGĄ KRAJOWĄ NR 47 PRZEZ CHABÓWKĘ, RABKĘ-ZDRÓJ

 Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, Sekretariat, pok. nr 1 do dnia 2015-01-28 do godz. 11:00.

Udostępnij

O autorze