Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Jak burmistrz Ewa Przybyło odpowiada radnemu Markowi Cieplińskiemu.

Poniżej zamieszczamy interpelacje radnego Marka Cieplińskiego oraz „odpowiedzi” burmistrz Przybyło.

Zapraszamy do krótkiej, w przypadku odpowiedzi, lektury.

Zwracamy też uwagę, że uchwała nr LXI/426/10
Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Rabki – Zdroju (jest to dokument regulujący pracę Rady Miejskiej, link do dokumentu goo.gl/Bkpfma) w §44 ust. 7 mówi o tym, że „Odpowiedź na interpelacje ma być udzielana w formie pisemnej ciągu 14 dni od jej złożenia i umieszczona na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z naszej strony, gdyby zachodziła potrzeba konsultacji z prawnikiem, a byłby on zajęty, to mimo, że takiego rozwiązania nie ma, na prośbę burmistrz, poczekalibyśmy na odpowiedź. Oczywiście nie zwrócono się do nas z taką sprawą.

Interpelacja 1.: goo.gl/BvS9jt
„odpowiedź”: goo.gl/LKKqHE

Interpelacja 2.: goo.gl/RjFWK2
„odpowiedź”: goo.gl/cCFLdc

To co otrzymaliśmy mówi o tym co dzieje się z interpelacją. Natomiast nie ma w sobie nic z merytoryki.

Udostępnij

O autorze