Gospodarka odpadamiRdzawka

Kto opróżni kosze we Rdzawce ?

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie, pn.: „Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w 2015 roku”

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opróżnianiu koszy ulicznych typu „Retro” na śmieci o poj. 35 l, w ilości ok. 340 szt. zlokalizowanych na terenie miasta Rabka – Zdrój oraz w Sołectwach: Ponice, Rdzawka i Chabówka oraz wywozu śmieci z koszy wraz z uporządkowaniem i utrzymaniem czystości wokół koszy.

Przedmiot zamówienia obejmuje tereny położone na obszarze miasta i gminy Rabka-Zdrój z wyłączeniem Parku Zdrojowego przy ul. Orkana.

Udostępnij

O autorze