V Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

przez | 20 lutego 2015

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,

że 24 lutego 2015r. /wtorek/ o godz. 14:00

w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju

przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się

V Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:

 1. Otwarcie V sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III oraz IV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju
 4. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1)      w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

2)      w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia Gminy Rabka – Zdrój do Projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”,

3)      w sprawie: odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Rabka – Zdrój,

4)      w sprawie: zaopiniowania projektu wyznaczenia aglomeracji Rabka – Zdrój.

 1. Podjęcie uchwały na wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Rabki – Zdroju.
 2. Podjęcie uchwały na wniosek Klubu Radnych „Nasze Miasto” w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Rabki – Zdroju.
 3. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Zapytania i wnioski radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie sesji.

– do udziału w której serdecznie zaprasza

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

/-/ Maria Górnicka-Orzeł

 

0 myśli nt. „V Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

 1. To ja

  Nagranie jest na stronie gorce24. Jednak bardzo proszę aby i na tej stronie było nagranie, bo na gorcach będzie trudno później znaleźć.

  1. Rabka

   Zgodnie z obietnicą od początku nagrywamy sesje, nadal będziemy to robić.

 2. To ja

  Szanowni Państwo, postuluję o wniesienie skargi na działania pani radcy, która nie chciała zaopiniować Waszej uchwały w sprawie uposażenia pani burmistrz. Zgodnie ze Statutem § 35.4. Odpowiednie wydziały i radca prawny Urzędu udzielają radnym niezbędnej pomocy przy powstawaniu projektów uchwał.
  Czy uważacie państwo, że radca prawny udzielił Państwu niezbędnej pomocy? Niezbędna pomoc powinna skutkować tym, ze projekt uchwały zostanie wniesiony na obrady RM.
  Takie działanie – odmówienie podpisu ze względu na uzasadnienie (nieodpowiednie)rodzi podejrzenie stronniczości radców prawnych, zwłaszcza, że proponowane uzasadnienie uchwały przygotowanej przez przewodniczącąRM jest co najmniej lakoniczne (wynagrodzenie nie uległo zmianie i nie przewiduje się zwyżki)

 3. Ania

  Z premedytacją w porządku obrad zamieszczono w pkt.7 Podjęcie uchwały na wniosek Klubu Radnych „Nasze Miasto” w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Rabki – Zdroju, mimo że sabotując propozycję Klubu Radnych wiedziano, że jest niekompletny, aby Klub nie mógł dopełnić wymagań formalnych.
  Ja mam wolny wniosek (tak rozpoczyna P. Burmistrz , na stronie miejskiej 1:01:15 3 nagrania, zastraszanie członków Klubu Masze Miasto) i sama udzielając sobie głosu (jest to tolerowane przez przewodniczącą nie znającej statutowych obowiązków) odczytuje wchodzi w rolę do niej nieprzypisaną. Statut Interpelacje, zapytania i wnioski. § 44.
  1. Radni składają interpelacje, zapytania i wnioski do Burmistrza.
  Jeżeli Przewodnicząca Rady Miasta zgodnie z § 18 statutu pkt.3.3 powiadomiła Radę o założeniu Klubu na najbliższej sesji tzn., że zaaprobowała regulamin klubu. Żenujące jest, że nie dostrzega swojej niewiedzy, pozwalając na zarzuty wobec klubu za braki regulaminowe. Nie dostrzega, że biuro Rady nie postępuje zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  Słuchając obrad, to przewodnicząca nie dostrzega, że jest sprawcą zamieszania, kobicina się nie wyrabia rżnąc głupa, albo jest faktycznie niekumata. Usprawiedliwiając swój udział w delegacji na Węgry argumentuje, że nikt nie przypuszczał, że Pan Hajdyła zostanie radnym, zapominając, że i ona była wybierana. Po czym się dziwi, że tym wzbudziła salwę śmiechu uczestników sesji. Szkoda gadać żenada.
  Na wniosek kluby o planowanie posiedzeń Rady w godzinach popołudniowych, odpowiada arogancko, że decydując się na radnego trzeba było brać pod uwagę uciążliwość. Zapomina, że wniosek dotyczył przede wszystkim mieszkańców. Szczytem jej głupoty jest porównywanie wynagrodzenia Burmistrz z prezesami spółek giełdowych.

 4. Ania

  Wyjaśnienie o braku odpowiedzi na interpelacje – brak w regulaminie Klubu adresu przekazania korespondencji. Ustalenia adresu można tylko pisemnie, ustnie nie i cóż wykiwano Klub , bo zero dobrej woli, że ma opozycję to ona stygmatyzując ją wykreowała, bo dobrze mieć wroga. Kiedyś gdy wszystko zagra wymyśli kolejny powód, o którym powie na kolejnej sesji. Jest to sprawdzona metoda komuszych ludzików itd…. To, że marnuje zapał faktycznie zaangażowanych radnych klubu, starających się działać w interesie mieszkańców jest celowe, gdyż psuje obraz jej popleczników pseudo radnych dbających o swój interes. Spotykałam się ze sportowcami charakternymi, ale gdy zobaczyłam Maciuszek jedyną klaszczącą po obronie wynagrodzenia przez burmistrz, to myślę, że jej rola miała inny charakter. Cóż głupców nie sieją…