Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Eko Starter

eko
W związku z często pojawiającym się ostatnio tematem ekologii, a szczególnie dotkliwym na terenie naszej gminy stanem jakości powietrza, informujemy, że organizacja Greenpeace uruchomiła program grantowy na projekty związane z ekologią, pod nazwą „Eko-starter”.
W ramach projektu, można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 5000 PLN, które mają być lokalną inicjatywą. Przychodzi nam na myśl, że w Rabce, mogą to być projekty informujące o skutkach używania niewłaściwego opału, o zagrożeniach, które niesie wdychanie toksycznych związków uwalniających się w czasie spalania oraz możliwościach jakie mają mieszkańcy, by obniżyć szkodliwe emisje. Oczywiście jest to tylko jeden z setek pomysłów, jakie można zrealizować dzięki temu programowi grantowemu.

Szersze informacje o projekcie:
http://www.greenpeace.org/poland/pl/eko-starter/
 

Udostępnij

O autorze