Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Przebudowa ulicy Na Banię- ciąg dalszy.

10978554_338264716358393_7817533216058110963_n

Na wczorajszej sesji, między innymi licznymi wnioskami (zwanymi też zapytaniami i interpelacjami – zależnie od interpretacji 🙂 ), znalazła się kwestia dotycząca przebudowy ulicy Na Banię.

Nasz radny Rafał Hajdyła, na jednej z poprzednich sesji, zdeklarował się dopomóc w celu uzyskania stosownych zgód od właścicieli graniczących z ulicą posesji.

Na IV sesji Rady Miejskiej Rabki-Zdroju, zapytana, burmistrz Przybyło, odpowiedziała, że „Te zgody uzyskaliśmy na większości terenów po prawej i lewej stronie. Blokują nas tereny, tuż pod samym…, na samej górze i w tym celu spotykaliśmy się, trzy, cztery razy, a ostatnie spotkanie było pod koniec ostatniego roku. Ale na szczęście na ostatniej sesji Pan radny Hajdyła zobowiązał się, że będzie emisariuszem i postara się pomóc w uzyskaniu zgód. Czy uzyska, to już bym za daleko zabrnęła, bo my próbujemy od lat i się nam nie udaje, ale Pan radny Hajdyła, nam się tutaj zobowiązał na ostatnim spotkaniu, że podejmie takie próby” (fragment do obejrzenia goo.gl/683Ity od 2:08:17).

Na V. sesji Rady Miejskiej Rabki-Zdroju, zapytana, burmistrz Przybyło, oświadczyła, że remontu drogi na Banię nie mogła zrealizować przez 8 lat z powodu braku zgód, ale brakuje tylko dwóch zgód, o co radny Rafał Hajdyła dopytał (fragment do obejrzenia goo.gl/mVMAu6 od 1:37:30). Jak jest naprawdę w dalszej części tekstu.

Nasz radny otrzymał formularze zgód (goo.gl/gstLp9 – przykładowy formularz dla nieruchomości leżących od początku drogi do „Cegielskiego”,goo.gl/QO9VFM – przykładowy formularz zgody dla nieruchomości leżących powyżej „Cegielskiego” w stronę ul. Kościuszki).

Przykładowy formularz dla nieruchomości leżących od początku drogi do „Cegielskiego”

Przykładowy formularz zgody dla nieruchomości leżących powyżej „Cegielskiego” w stronę ul. Kościuszki

Komitet osiedlowy oraz radny Rafał Hajdyła zorganizowali spotkanie z właścicielami i posiadaczami działek leżących przy ulicy Na Banię. Na spotkaniu mieszkańcy ulicy orzekli zgodnie, że podpisanie zgód w takiej formie jest nie do przyjęcia ponieważ odbiera im się jakąkolwiek kontrolę nad przebiegiem prac, mapy dołączone jako załączniki do zgód dla posesji do „Cegielskiego” nie są w żaden sposób oznaczone, ani sygnowane przez Urząd Miejski, a w przypadku nieruchomości leżących powyżej „Cegielskiego”, podpisanie takiej zgody właściwie oddaje teren całej nieruchomości do dyspozycji gminy. W naszym odczuciu dokumenty te są niepoważne i nierzetelne.

Co więcej zebrani oświadczyli, że żadnych zgód nigdy nie podpisywali, co potwierdzają swoimi podpisami w nowych oświadczeniach (link w dalszej części).

W związku z tym, członkowie komitetu osiedlowego i radny Rafał Hajdyła przygotowali we własnym zakresie zgody oraz oświadczenia, które zabezpieczą interesy mieszkańców oraz dołączyli do nich prawidłowo wykonane mapy (goo.gl/kVXL1R – nowe zgody uzgodnione z mieszkańcami).

Następnie członkowie komitetu osiedlowego zebrali od mieszkańców ich dane oraz podpisy pod zgodami, które złożone zostaną na ręce burmistrz Przybyło, a wcześniejsze formularze zwrócone w celu ponownego użycia, jako makulatura.

Pozostaje pytanie o wiarygodność burmistrz Przybyło twierdzącej, że posiada zgody większości mieszkańców.

Udostępnij

O autorze