Rdzawka

Już w niedzielę druga tura.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Cr1LuITR6aE

 

Wybory prezydenckie 2015 — II tura- za Mam Prawo Wiedzieć
Andrzej Duda
  • europarlamentarzysta
    Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Bronisław Komorowski
  • prezydent RP
Za glosuj.org.pl

Do piątku możesz pobrać zaświadczenie

Tak, jak podczas pierwszej tury wyborów, tak i teraz wyborcy skorzystać mogą z szeregu ułatwieńDo piątku, 22 maja, można z własnego urzędu gminy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Potrzebny jest do tego jedynie dowód tożsamości. Zzaświadczenie umożliwia nam głosowanie w dowolnie wybranym lokalu wyborczym. W I turze z ułatwień skorzystało 295 275 osób.

Osobom, które zdążyły wcześniej zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, przypominamy, że kartę do głosowania z zaznaczonym głosem, trzeba włożyć do koperty na kartę do głosowania i kopertę tę zakleić  – niezaklejenie koperty na kartę do głosowania powoduje, że głos jest nieważny. Po zaklejeniu koperty z kartą do głosowania trzeba włożyć ją do kolejnej koperty – koperty zwrotnej, zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej, wraz zpodpisanym osobiście oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Brak osobiście podpisanego oświadczenia również unieważnia głos (podczas I tury wyborów aż 1532 głosów oddanych korespondencyjnie nie zostało uwzględnionych z tego właśnie powodu!). Kopertę zwrotną, zawierającą zaklejoną kopertę z oddanym głosem oraz oświadczenie, należy osobiście nadać na poczcie (lub wcześniej zanieść do Urzędu Gminy czy w dniu wyborów osobiście zanieść do lokalu wyborczego). Głosy wrzucone do skrzynki pocztowej są nieważne.

Zgodnie z danymi Państwowej Komisji Wyborczej podczas pierwszej tury wyborów z dostępnych ułatwień głosowania skorzystało łącznie 295 275 wyborców (czyli 2% wszystkich głosujących). Najczęściej wybieraną opcją było głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania – w ten sposób głos oddało 128 086 osób, najwięcej – w województwie zachodniopomorskim. Nieco rzadziej głosowano przez dopisanie się do spisu wyborców (118 419 głosów). Przez pełnomocnika głosowało 5 956 osób. Zamiar głosowania korespondencyjnego, dostępnego w tym roku po raz pierwszy dla wszystkich wyborców, podczas pierwszej tury wybrało 42 814 wyborców, jednak aż 20% z nich nie odesłało przesłanych im pakietów wyborczych. Dużo częściej głosowali w ten sposób wyborcy za granicą (34 085), niż w kraju (8 189).

Infografika na temat głosowania w II turze wyborów tutaj.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania tutaj.

——————————————————————————————–

Polacy nie poszli na wybory

Według oficjalnej informacji Państwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach prezydenckich wyniosła 48,96%. Jest to najniższy wynik od czasu pierwszych wolnych wyborów w 1990.
Różnica z poprzednimi wyborami prezydenckimi wynosi prawie 7%. W 2010 roku do wyborów poszło 17 054 690 Polaków i Polek, czyli 55,31% osób uprawnionych do głosowania. W bieżącym roku wydano ponad dwa miliony mniej kart wyborczych, co oznacza, że większość uprawnionych do głosowania Polaków i Polek zdecydowała się nie brać w nim udziału.

W obecnym roku pierwszy raz możliwość głosowania korespondencyjnego dostępna była dla wszystkich, nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami czy osób mieszkających za granicą. Wystarczyło zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, wypełnić kartę i nadać ją na poczcie. Zamiar ten zgłosiło w tym roku 42 814 osób, a zagłosowało w ten sposób 35 053.

Najwięcej głosów oddano na Andrzeja Sebastiana Dudę (34,76 %) oraz Bronisława Marię Komorowskiego (33,77 %).

Druga tura wyborów odbędzie się 24 maja w godzinach 7:00-21:00.

Tak jak przy pierwszej turze wyborów, tak i teraz głosować można poza miejscem zamieszkania – na podstawie zaświadczenia lub korespondencyjnie. Więcej na temat głosowania w II turze mogą Państwo przeczytać tutaj.

—————————————————————————

Dlaczego warto głosować na prezydenta?

Już w najbliższą niedzielę, 24 maja w godzinach 7.00 – 21.00 odbędzie się druga tura- wybory prezydenckie. Dowiedz się, dlaczego warto wziąć w nich udział.

Głosuj, bo prezydent…
•    kieruje projekty ustaw do Sejmu. Czterej prezydenci RP złożyli do tej pory 144 projekty ustaw.
•    wetuje ustawy przyjęte przez parlament. Od początku istnienia III RP prezydenci skorzystali z tego prawa 84 razy. Prezydenckie weto może zostać odrzucone przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów.
•    ma wpływ na tworzenie dobrego i dopracowanego prawa. Jako jedyny może kierować ustawy do Trybunału Konstytucyjnego jeszcze przed ich podpisaniem.
•    stosuje prawo łaski. Do 2013 roku ułaskawionych zostało ponad 8 tysięcy skazanych.
•    może, za zgodą Senatu, zarządzić referendum ogólnokrajowe. W ten sposób głosowaliśmy nad Konstytucją w 1997 roku.
•    wpływa na politykę gospodarczą państwa. Powołuje członków Rady Polityki Pieniężnej i wnioskuje do Sejmu o powołanie prezesa NBP.
•    reprezentuje Polskę przed innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. Wspólnie z rządem tworzy politykę zagraniczną, podpisuje umowy międzynarodowe, mianuje ambasadorów.
•    jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, zatwierdza strategię bezpieczeństwa, decyduje o wysłaniu Sił Zbrojnych poza granice kraju.

 

Udostępnij

O autorze