Rdzawka

Obietnice wyborcze Prezydenta Andrzeja Dudy

Za http://andrzejduda.pl/umowa-programowa

UMOWA PROGRAMOWA ANDRZEJA DUDY Z POLAKAMI

10 ZOBOWIĄZAŃ

 1. Będę Prezydentem, który słucha i służy obywatelom;
 2. Będę Prezydentem dialogu, porozumienia i rozmowy;
 3. Będę Prezydentem, który przywróci Polakom zaufanie do państwa i poczucie godności;
 4. Będę Prezydentem, który troszczy się o bezpieczeństwo Polaków;
 5. Będę Prezydentem, który buduje państwo uczciwe i sprawiedliwe;
 6. Będę Prezydentem, który z troską i zrozumieniem odnosi się do każdego obywatela;
 7. Będę Prezydentem Polski przyszłości. Silnego, sprawnego państwa w centrum zjednoczonej Europy;
 8. Będę Prezydentem Polski dumnej ze swojej historii, swoich przodków i korzeni, Polski, która pamięta i czci swoich bohaterów;
 9. Będę Prezydentem, który nie unika trudnych sytuacji, który nie ucieka, kiedy powinien być arbitrem;
 10. Będę Prezydentem aktywnym, który chce korzystać z inicjatywy ustawodawczej.

 

DRODZY WYBORCY

Szanowni Państwo, Drodzy Wyborcy,

Jako kandydat na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej pragnę zawrzeć z Państwem umowę programową, z której, będziecie mogli mnie rozliczyć. W umowie tej chcę przedstawić jakie stawiam sobie cele i jakie zadania chcę zrealizować. Polska jest naszym wspólnym domem. Ten dom musi mieć silną konstrukcję i musi mieć mocne filary.

Te filary to:

Rodzina, Praca, Bezpieczeństwo i Dialog.

RODZINA

Polska rodzina potrzebuje dziś pracy, mieszkań, pomocy państwa, solidnej opieki zdrowotnej. Potrzebuje uczciwych kredytów. Potrzebuje godnych emerytur dla seniorów …


Potrzebuje dobrze funkcjonującej oświaty, ale też poczucia dumy, ze swojej wspólnoty, ze swojego narodu.

Będę chciał aby zrealizowany został następujący program:

 • 500 złotych na każde dziecko poczynając od drugiego (dla rodzin o najniższych dochodach na każde dziecko);
 • dostępne i bezpłatne przedszkola;
 • zmiany systemu opieki zdrowotnej, z poparciem prezydenta, które będą opierać się na założeniu, że pacjent jest zawsze w centrum uwagi. Odejście od kryterium zysku w służbie zdrowia – lekarze mają leczyć, a nie liczyć; Fatalna instytucja jaką jest NFZ powinna być zlikwidowana;
 • prawo rodziców do decydowania o edukacji swoich dzieci. Prezydenckie poparcie zmian w edukacji przywracających 8- klasową szkołę podstawową i 4-letnie liceum; likwidacja systemu testowego; W każdej szkole powinien być gabinet lekarski i stomatologiczny;
 • zapewnienie godziwej emerytury dla seniorów; jedną z pierwszych moich inicjatyw będzie cofnięcie ustawy, która podniosła wiek emerytalny do 67 roku życia;

Czynnikiem, który wpływa na jakość życia, ale też znacząco wpływa na rozwój gospodarczy jest kultura. I związane z nią bezpośrednio poczucie tożsamości, poczucie własnej wartości. Będę wspierał umacnianie polskiej kultury, instytucji jej służących, a także promowania treści, które dają poczucie dumy z naszej wspólnoty. Polacy muszą godnie zarabiać, aby myśleć o bezpiecznej przyszłości swoich rodzin. Jako Prezydent zainicjuję dialog pomiędzy pracodawcami, stroną społeczną i rządem na temat wzrostu płac w Polsce. W Polsce trzeba zlikwidować dysproporcje pomiędzy klientami banków a tymi instytucjami. Polacy mają prawo do opłat za usługi bankowe na takich zasadach i wysokości jak w innych krajach UE. Bankowy tytuł egzekucyjny, przekleństwo wielu polskich rodzin, musi być zlikwidowany

Moje zadania:

 • Państwo dbające o polskie rodziny;
 • W trosce o demografię – musi być nas więcej;
 • Praca za godne wynagrodzenie;
 • Program „Twoje mieszkanie”;
 • Państwo dbające o seniorów;
 • Bezpieczna i godna emerytura – Ustawa 67 do zmiany;
 • Dobra zmiana w służbie zdrowia;
 • Edukacja – uczyć, wychowywać, dawać szanse na dobry start;
 • Prawo rodziców do decydowania o edukacji swoich dzieci;
 • Uczciwe kredyty;
 • Kultura, dziedzictwo narodowe, tożsamość.


PRACA

Więcej miejsc pracy w Polsce to konieczność podniesienia poziomu inwestycji …


Nie jest to możliwe bez wielkiego planu inwestycyjnego, odblokowania możliwości przedsiębiorstw, które dziś ograniczane są przez biurokrację, nadużycia, nierówność szans. Zwiększenie popytu poprzez podniesienie płac, wsparcie eksportu, przede wszystkim poprzez utrzymanie narodowej waluty. Taki program uruchomienia biliona 400 mld zł. na inwestycje, łącznie z funduszami europejskimi, jest możliwy. Częścią tego projektu jest też pakt o podnoszeniu płac. Bardzo ważną dźwignią wzrostu jest rozwój budownictwa mieszkaniowego. Polacy potrzebują mieszkań, które będą dostępne dla średnio i mało zarabiających. Realizacja tego programu pomoże polskim rodzinom, ale również będzie prowadziła do szybkiego wzrostu liczby miejsc pracy. Dobrze prowadzona polityka gospodarcza przynosi efekty – podczas dwóch lat rządów PiS powstało 1,3 mln miejsc pracy.

Program reindustralizacji jest naszym zobowiązaniem cywilizacyjnym. Musimy odbudować polski przemysł. Jednym z pierwszych zadań, które podejmę będzie przygotowanie wspólnie z ekspertami – teoretykami i praktykami – planu odrodzenia polskiego przemysłu. Jednym z warunków aby to było możliwe jest wycofanie się z paktu klimatycznego.

Wyzwania rozwojowe wymagają innowacyjnej gospodarki i rozwoju nauki. Polskie instytucje naukowe muszą zostać odbiurokratyzowanie, tak aby pojawiły się możliwości pozyskania środków na prowadzenie badań.

Niezwykle ważną pracą potrzebną dziś i na przyszłość, która budowała tradycję polskich rodzin, jest praca na roli. Polscy rolnicy, postawieni dziś w bardzo trudnej sytuacji, potrzebują wsparcia państwa, potrzebują wsparcia prezydenta. Obiecuję, że kiedy zostanę prezydentem będę pamiętał i dbał o polskich rolników, o polską wieś.

Priorytetem mojej prezydentury będzie obrona polskiego złotego. Narodowa waluta jest gwarantem polskiego rozwoju gospodarczego.

Moje zadania:

 • Polska – tu jest przyszłość dla młodych;
 • Odbudowa polskiego przemysłu;
 • Przedsiębiorcy – prawdziwa siła polskiej gospodarki;
 • Więcej miejsc pracy, lepsza płaca;
 • Tak dla polskiego złotego, nie dla euro;
 • Rozwój polskiej nauki;
 • Nowoczesna Polska – wiedza, innowacje i rozwój;
 • Nowoczesna polska wieś.


DIALOG

Pragnę Państwa zapewnić, że zawsze będę Prezydentem dialogu. Rozmowy i porozumienia. Dziś w Polsce brakuje nam zgody w tych zasadniczych sprawach …


Trzeba z tym skończyć. Tylko razem będziemy wygrywali. Tylko razem odniesiemy sukces. Nie jeden przeciw drugiemu, ale zawsze jeden z drugim. Chcę aby pałac prezydencki był miejscem, gdzie na neutralnym gruncie mogą spotkać się przedstawiciele różnych grup społecznych. Będę Prezydentem, który nie unika trudnych sytuacji, który nie ucieka, jest arbitrem.

Wznowię dialog społeczny. Będę wypełniał art. 20 konstytucji, który wprost mówi, że polska gospodarka musi być oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. Powołam Narodową Radę Rozwoju, która będzie szerokim forum wypracowującym rozwiązania, projekty i inicjatywy. Chcę żeby w skład Rady weszli przedstawiciele biznesu, istniejącego w Polsce przemysłu, eksperci i naukowcy. Rada ma przygotowywać rozwiązania, które w pierwszej kolejności stworzą warunki do szybkiego rozwoju istniejących w Polsce zakładów przemysłowych, ale również staną się impulsem do powstawania nowych fabryk i firm produkcyjnych. Będę chciał aby w podobnej formule działała również Rada Przedsiębiorczości.

Moje zadania:

 • Narodowa Rada Rozwoju;
 • Rada Przedsiębiorczości.


BEZPIECZEŃSTWO

W tych trudnych czasach potrzebujemy stabilizacji, pewności i spokoju. Zrobię wszystko aby Polacy, aby polskie rodziny mogły czuć się bezpieczne …


To bezpieczeństwo jest dziś pojęciem wielowymiarowym. Bezpieczeństwo to silna pozycja międzynarodowa Polski ale to także silna gospodarka. Polacy muszą mieć poczucie, że żyją w kraju stabilnym, uczciwym, który  o ich bezpieczeństwie myśli każdego dnia, a nie tylko od czasu do czasu.

Polska rodzina potrzebuje bezpieczeństwa, po pierwsze bezpieczeństwa wobec zagrożeń zewnętrznych. Potrzebuje sprawnej i skutecznej dyplomacji. Potrzebuje bezpieczeństwa energetycznego. Tylko państwo bez korupcji, z wymiarem sprawiedliwości, który bezwzględnie karze przestępcę, a z troską chroni jego ofiarę, będzie państwem nowoczesnym i sprawiedliwym. Będę pracował z całych sił aby Polska stała się właśnie taka. Będę aktywnie angażował się we wszelkie działania, które pomogą naprawić nasz system sprawiedliwości. Nie będę biernie patrzył na nierówne traktowanie obywateli, nadużycia i nieuczciwość. Polska może i musi być państwem sprawiedliwym.

Moje zadania:

 • Polityka zagraniczna – aktywność, solidarność, siła sojuszy;
 • Silna Armia – Bezpieczna Polska;
 • Bezpieczni, bo niezależni energetycznie;
 • Sprawiedliwa Polska, uczciwe państwo wolne od korupcji;
 • Codzienne bezpieczeństwo Polaków.

Udostępnij

O autorze