Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Jaka jest rola radnych w samorządzie gminnym?

10978554_338264716358393_7817533216058110963_n
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do zapoznania się z raportem Jaka jest rola radnych w samorządzie gminnym? , którego autorem jest Krajowa Sieć Konsultacyjna Liderów .  Kwestią poruszaną w badaniu była wizja roli radnego w społeczności lokalnej i jego udział w rządzeniu gminą.
 
Główne tezy raportu z badania to m.in.:

  1. Według badanych, radny to po pierwsze reprezentant mieszkańców. Po drugie, pełni funkcję kontrolną wobec władzy wykonawczej. Na trzecim miejscu dopiero pojawiają się kwestie związane z tworzeniem strategii wizji rozwoju gminy. Zarówno lokalni liderzy jak i władza wykonawcza chcieliby widzieć w radnych reprezentantów całej gminy. Mieszkańcy jednak często postrzegają to inaczej, oczekując od radnego zadbania o swoje najbliższe otoczenie i okręg wyborczy.
  2. Barierą w byciu radnym (według radnych) jest konieczność łączenia tej funkcji z pracą zawodową. To tworzy dysproporcję wobec władzy wykonawczej, wspomaganej przez aparat zawodowych urzędników. Przejawia się ona często w braku wiedzy i niemożności sprawowania realnej kontroli nad urzędem. Wójtowie i burmistrzowie nie chcą wzmocnienia rady, ponieważ czują się gotowi do wzięcia pełnej odpowiedzialności za rządzenie gminą.
  3. Radni potrzebują większego dostępu do wiedzy i ekspertyzy prawnej, ale niekoniecznie do własnego biura rady. Sygnalizują potrzebę dostępu do niezależnej od lokalnej władzy wykonawczej obsługi analityczno-eksperckiej (szczególnie w zakresie prawa). Ich zdaniem umożliwiłoby to, szczególnie radnym opozycyjnym, poszerzenie wpływu na sprawy gminy.
  4. Zarówno radni, jak i lokalni liderzy, zgadzają się na wprowadzenie zasady jawnego głosowania. Widzą w tym szansę na zwiększenie odpowiedzialności radnych przed wyborcami.
  5. Radni i lokalni liderzy w większości są za obowiązkowymi szkoleniami dla radnych z zakresu samego prawnego umocowania rady, jak i wiedzy specjalistycznej dotyczącej konstruowania budżetu i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Cały Raport dostępny jest TUTAJ.

 
 
Polecamy także raport, oparty na analizie 9 tys. oświadczeń majątkowych radnych, który opisuje, w jakie role społeczno-zawodowe angażują się radni oraz jaki ma to wpływ na funkcjonowanie całych wspólnot samorządowych, którego autorem jest Fundacja Batorego.

Samorządowe Unie Personalne. Problemy zróżnicowania ról społeczno-zawodowych radnych.

Pobierz  Katarzyna Dzieniszewska-Naroska, Grzegorz Makowski, 2014
samorzadowe_unie_personalne_oxs6

Udostępnij

O autorze