Rabczańskie Wieści Pozarządowe

[Aktualizacja] Piszą : Burmistrz Ewa Przybyło przegrywa ze SKO na …grzywny.

Ewa-Przybyło-odważnie

”Są sprawy np. związane z decyzjami WZ, w których droga odwoławcza od decyzji burmistrz wiedzie przez SKO w Nowym Sączu. Włodarzyni miasta w ten sposób, wynikający z procedury „wkręciła” SKO w niewłaściwie rozstrzygane przez siebie sprawy, których ilość tam zaczęła wzrastać. I tak oto ciężar odpowiedzialności przerzuciła sprytnie na SKO, które bez oporów ten balast na swoje barki przyjęło. Pisząc wprost (i w przenośni) – płynie z nim (i popłynęło na nim).

   W artykule jaki ukazał się w Gazecie Krakowskiej w wersji papierowej w dniu 02.06.2015 roku (wersja internetowa TU:http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3887461,nowy-sacz-kolegium-ma-grzywne-za-to-ze-petent-czeka,id,t.html ) Prezes Maciej Ciesielka tłumaczy tego przyczyny opieszałością pracowników Kolegium. Pan Prezes kreuje się z jednej strony na herosa, który nawet za nie do końca swoje grzechy jest w stanie wziąć odpowiedzialność na swoją „klatę”. Jednak druga strona medalu już tak nie błyszczy bo dowiadujemy się, że dwóch pracowników po rozmowie z nim złożyło rezygnację ponosząc największy ciężar odpowiedzialności. Niedotrzymywanie terminów, niewykonywanie wyroków to bardzo poważne zarzuty, z których nie wywiązuje się organ administracji publicznej wyższego szczebla odpowiedzialny w regionie za przestrzeganie prawa przez samorządy. WSA w Krakowie wymierzyło SKO w Nowym Sączu grzywny głównie z dwóch tytułów:

–                    nieprzekazywania skarg na bezczynność SKO ale nie tylko co do rozpoznania odwołań o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Przede wszystkim iskrą zapalną były i stały się sprawy, w których miało zapaść stwierdzenie nieważności decyzji WZ wydanych wcześniej przez burmistrz miasta Rabka-Zdrój. SKO przyjęło prostą strategię po tym jak sąd administracyjny w Krakowie uchylił decyzję SKO odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji WZ. Strategia ta polega na zajmowaniu postawy, iż SKO będąc związanym wykładnią dokonaną przez WSA musiałoby stwierdzać nieważność tych wszystkich decyzji. Lepszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem miałoby być w ogóle niezałatwianie, nierozstrzyganie merytoryczne tych spraw czyli nakrywanie ich przysłowiową czapką. Taka postawa SKO stała się główną przyczyną wymierzonych grzywien,

–                    nieprzekazywanie skarg na bezczynność SKO i przez SKO do sądu (podobnie czyniła to burmistrz miasta) w załatwianiu tych spraw „przykrytych czapką” aby uniknąć ich merytorycznego rozstrzygnięcia na drodze sądowej.

Natomiast burmistrz Ewa Przybyło, nagradzany samorządowiec z certyfikatami m.in. w zakresie nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej i zarządzania projektami, której to wypowiedź w papierowym wydaniu jest uwypuklona bo ujęta w ramce mówi: „Gdybym ja była winna, to mnie ukarałby sąd. Karze natomiast SKO”. Burmistrz Ewa Przybyło w tych słowach wykazała się cynizmem albo krótką pamięcią bo sprawia wrażenie jakby zapomniała, iż sprawy, w których „pogubiło się” SKO wychodzą z UM w Rabce oraz, że sama ma na swoim koncie unikalną kolekcję kilkunastu grzywien, którą to ich łączną kwotą ponad 55 000 zł fakt, nominalnie dziś przegrywa ze SKO.”

Przeczytaj całość na Wieści Gór Buta, cynizm, hipokryzja czy głupota?

—————————————-

Aktualizacja 14.07.2015 21:56

Miło nam poinformować czytelników, że dziś portal sadeczanin.info opublikował
w całości artykuł Konrada Górskiego na swojej stronie:

http://www.sadeczanin.info/wiadomosci,5/skarga-z-rabki-na-sadeckie-sko-i-pania-burmistrz,74525#.VaUcpa7tmkr

pt.
Skarga z Rabki na sądeckie SKO i… panią burmistrz.

Od Konrada Górskiego, energicznego działacza Polskiego Klubu Ekologicznego w Rabce – Zdroju, otrzymaliśmy obszerną epistołę, właściwie bulwersującą skargę na działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu i burmistrz Rabki-Zdroju Ewy Przybyło.

Autor nie przebiera w słowach, ale temat jest społecznie arcyważny.
O sprawie pisaliśmy:
http://www.sadeczanin.info/gospodarka,6/podatnicy-zaplaca-ponad-100-tys-zl-za-opieszalosc-urzednikow-z-nowego-sacza-nie-da-sie-pracowac-i-dobrze-i-szybko-nam-tez-ciezko-zero-podwyzek-tlumaczy-ich-szef,72929#.VaS2cXrtmko

„Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu z Nowego Sącza zasądzono 100 tys zł grzywny. – Załatwianie spraw i dobrze i szybko zarazem bywa często niewykonalne – tłumaczy się nam prezes Kolegium. Konsekwencje na pewno poniosą podatnicy. To oni tak naprawdę zapłacą te kary. Średnie miesięczne wynagrodzenie w SKO to ok 6 tys zł brutto. Co wy na to? (….)”

Data 31.05.2015 roku wskazuje, że portal sadeczanin.info jako pierwszy podał do publicznej wiadomości
informację o nałożonych grzywnach na SKO publikując w swoim artykule też tę bardzo obrazową
tabelę spraw, w której łączna suma grzywien wynosi 100 400,00 złotych.
Zachęcamy naszych czytelników do zapoznania się z tym redakcyjnym artykułem sadeczanina.info

 

Grzywny Na SKO – 100 400,00 Zł – Sygnatury Spraw

Udostępnij

O autorze