Uchwała o ulicy Dietla uchylona przez Wojewodę

10978554_338264716358393_7817533216058110963_n
Szanowni Państwo,
Wojewoda Małopolski stwierdził nieważność uchwały w sprawie ul. Dietla – w całości, jako sprzecznej z prawem.
Podjęta uchwała naruszała w sposób istotny obowiązujący porządek prawny, rażąco naruszając ustawę o drogach publicznych.
Jest to następny bubel prawny przygotowany przez burmistrz oraz pracowników naszego magistratu, zaakceptowany przez prawnika urzędu oraz niestety kolejna kompromitacja Rady Miejskiej.

Klub podnosił już sprawy procedowania o drogach:

Wniosek formalny- wycofanie uchwa+é o drogach.pdf

Pismo o ulicę Dietla:

Pismo do Wojewody – ul Dietla.pdf

Decyzja Wojewody:

Decyzja – ul Dietla.pdf

You May Also Like