Rdzawka

Pomóż zawalczyć o szybką kolej Kraków-Zakopane/Nowy Sącz/Krynica

Pomóż zawalczyć o szybką kolej Kraków-Zakopane/Nowy Sącz/Krynica, my popieramy. 

————————————–

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

FORMULARZ – zgłoszenie

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 

Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

Imię i nazwisko Mateusz Wójtowicz
Instytucja / Organizacja Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka
Adres (tylko w przypadku instytucji/organizacji) xxx
Tel./fax xxx
e- mail xxx

Prosimy o wypełnienie w miarę możliwości wszystkich pól w powyższej tabeli.

 

Zgłaszane uwagi/postulaty:

 

Lp. Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (rozdział, numer strony dokumentu) Treść uwagi(propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi
1. Załącznik nr 1 do projektu Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r., pozycja 132 Przeniesienie budowy nowej linii Podłęże-Szczyrzyc oraz modernizacji linii Chabówka-Nowy Sącz i Nowy Sącz – granica państwa na listę podstawową
  1. Realizacja inwestycji jest jedyną szansą na rozwiązanie problemów komunikacyjnych Podhala. Dzięki budowie linii, czas przejazdu pociągiem relacji Kraków-Zakopane będzie konkurencyjny w stosunku do czasu przejazdu samochodem lub autobusem. Szybkie połączenie kolejowe jest jedyną szansą na rozwiązanie problemu korków.
  2. Zrealizowanie inwestycji otworzy szansę stworzenia kolei aglomeracyjnej, która w naszym regionie z wysoką gęstością zaludnienia będzie ważnym elementem komunikacyjnym w codziennym życiu, umożliwiając np. dojazdy do pracy.
  3. Południowa Małopolska to region o wybitnych walorach turystycznych, przyciągający co roku ponad 3 miliony turystów. Oprócz Zakopanego, Nowego Targu, Nowego Sącza, Rabki, Limanowej, Mszany Dolnej, Tymbarku, Starego Sącza, na inwestycji skorzystają również takie ośrodki turystyczne, jak Krynica, Piwniczna, Muszyna i Żegiestów, do których dziś jeździ się przede wszystkim samochodami.
  4. Znaczne zwiększenie udziału transportu kolejowego w podróżach po Podhalu przyczyni się do ograniczenia smogu, który jest jednym z najważniejszych problemów regionu. To także zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa jakości życia nas, mieszkańców regionu i naszego zdrowia.
  5. Obecna szansa uzyskania dofinansowania ze środków UE na budowę linii może się już nigdy nie powtórzyć.

 

Udostępnij

O autorze