Zapraszamy na zebranie osiedla Traczykówka

rada osiedla

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Osiedla Traczykówka serdecznie zaprasza na Zebranie Mieszkańców Osiedla „Traczykówka” które odbędzie się w dniu 24 września 2015 r. (czwartek) o godz. 1700    (pierwszy termin) w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin zebrania na 24 września 2015 r. (czwartek) na godz. 1715
Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania- przyjęcie porządku obrad
  2. Informacja z działalności Zarządu Osiedla Traczykówka za okres kwiecień-wrzesień 2015 r.
  3. Przedstawienie propozycji zadania na Osiedlu Traczykówka, do realizacji ze środków budżetowych w 2016 r. , wskazanych w budżecie Gminy  będących w dyspozycji Osiedla Traczykówka.  Dyskusja, podjęcie uchwały.
  4. Przedstawienie propozycji zadania o znaczeniu ogólno-gminnym do wprowadzenia do budżetu Gminy Rabka-Zdrój w 2016 roku.  Dyskusja, podjęcie uchwały.
  5. Przedstawienie propozycji uporządkowania oznaczeń poszczególnych odcinków uliczek na osiedlu Traczykówka. Dyskusja, podjęcie uchwały.
  1. Zgłaszanie postulatów skierowanych do realizacji przez Burmistrza Rabki-Zdroju. Dyskusja, przyjęcie postulatu.
  2. Wnioski i uwagi mieszkańców.
  3. Zamknięcie zebrania.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Traczykówka

/-/Edward Żurek

You May Also Like