Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Po pierwszym tygodniu badania powietrza w Rabce-Zdroju

Zdjęcie: Rabczański Alarm Smogowy
Zdjęcie: Rabczański Alarm Smogowy

Za Radio Kraków.
”Podsumowanie pierwszego tygodnia
Na sześć pełnych dni pomiarów na ul. Sądeckiej w Rabce (lokalizacja w dole miejscowości) dwa dni były w normie, dwa charakteryzowały się nieznacznym przekroczeniem normy, a dwa znacznymi przekroczeniami – 200% lub powyżej 200% normy. Powietrze najgorsze było podczas weekendu. Skorelowane jest to z pogorszeniem się jakości powietrza w całym regionie. Najwyższe stężenia notowane są w godzinach wieczornych, kiedy to bardziej intensywnie użytkowane są instalacje grzewcze na węgiel i drewno”  Za:  Radio Kraków.
Stan powietrza można obserwować na Radio Kraków
.powietrzeRabka
Podsumowanie 23.11
Poniedziałek to kolejny dzień, kiedy powietrze w Rabce było bardzo zanieczyszczone – stężenie pyłu PM10 przekroczyło normę ponad dwukrotnie. Średnia za dobę wyniosła 111 ug/m3, a norma to 50 ug/m3. Jak zwykle największe stężenia pyłu odnotowano wieczorem, kiedy to sięgnęły bardzo wysokiego poziomu – 250 ug/m3 (średnia dla godziny).
Podsumowanie 22.11
Niedziela to drugi dzień z rzędu kiedy normy jakości powietrza zostały przekroczone – stężenie pyłu zawieszonego PM10 wyniosło 132 ug/m3 (norma to 50 ug/m3). Stężenia były szczególnie wysokie wieczorem – najwyższa średnia godzinna to 348 ug/m3. Tak wysokie stężenia wynikają z jednej strony z faktu, że wielu mieszkańców używa węgla i drewna do ogrzewania domów, a z drugiej z niekorzystnych warunków atmosferycznych, utrudniających rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.
Podsumowanie 21.11
W sobotę pyłomierz w Rabce wskazał dwukrotne przekroczenie normy – stężenie dobowe PM10 wyniosło 100 ug/m3. Na początku doby stężenia były niskie, po czy zaczęły rosnąć by osiągnąć najwyższy poziom wieczorem, w okolicach 18. Wieczorem stężenia zaczęły rosnąć niemal na wszystkich stacjach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Powietrza.
Podsumowanie 20.11
W piątek dobowe stężenie pyłu PM10 nieznacznie przekroczyło normę i wyniosło 58 ug/m3. Stężenie pyłu było dość niskie w pierwszej połowie dnia, a następnie zaczęło rosnąć w godzinach popołudniowych. Wyższe stężenia utrzymywały się przez cały wieczór.
 
Podsumowanie 18.11
W środę jakość powietrza w Rabce była bardzo dobra. Stężenie pyłu zawieszonego PM10 za dobę wyniosło 39 ug/m3, a więc było w normie (norma to 50ug/m3). Dzięki silnemu wiatrowi i opadom deszczu w całej Małopolsce oddychaliśmy wczoraj czystym powietrzem.
Podsumowanie 17.11

We wtorek powietrze w Rabce było znacznie lepsze niż pierwszego dnia pomiarów, choć stężenie dobowe pyłu PM10 nieznacznie przekraczało normę (średnia za dobę wyniosła 60 ug/m3, a norma to 50 ug/m3). We wtorek stężenie pyłu PM10 utrzymywało się w normie w niemal w całej Małopolsce (poza Krakowem).

Podsumowanie 16.11
Między godz. 15 w poniedziałek a 15 we wtorek zanieczyszczenie powietrza w Rabce było znaczne i wyniosło 118 ug/m3 (norma to 50 ug/m3). Szczególnie wysokie stężenia odnotowano wieczorem i w nocy. Przez większość wtorku zanieczyszczenie utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie.
 

Udostępnij

O autorze