Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Rabka-Zdrój niewolnikiem smogu.

Zdjęcie: Rabczański Alarm Smogowy
Zdjęcie: Rabczański Alarm Smogowy

Za Radio Kraków. 
 
Radio Kraków Rabka
Zdjęcie: Radio Kraków

 
Komentarz do pyłomierza z Parku Zdrojowego w Rabce
Jak pokazały badania pyłomierzem Radia Kraków i Polskiego Alarmu Smogowego, nawet w „uzdrowiskowym sercu” Rabki powietrze jest mocno zanieczyszczone. Przez trzynaście dni pyłomierz ulokowany w Parku Zdrojowym mierzył zanieczyszczenie pyłem zawieszonym (PM10). Aż przez osiem dni jakość powietrza przekraczała tam dopuszczalne normy. Najgorsze powietrze było w dniu 26.11 kiedy stężenie pyłu zawieszonego trzykrotnie przekraczało dopuszczalną wartość. Gdyby Rabka była we Francji to w trakcie ostatnich dwóch tygodni alarm smogowy zostałby ogłoszony aż sześć razy. Rabka jest w Polsce, alarmu nie było.
W uzdrowiskach potrzebne są stałe pomiary jakości powietrza (i to nie tylko w strefie uzdrowiskowej). Pomiary te potrzebne będą tak długo jak uzdrowiska nie poradzą sobie z problemem zadymienia.
 
Drugi pyłomierz ulokowany był przez przy ul. Sądeckiej, a następnie w okolicach pomnika św. Mikołaja. W ciągu trzynastu dni pomiarów jedynie przez dwa norma pyłu zawieszonego nie została przekroczona. Przez osiem dni stężenie sięgało 200% dopuszczalnej wartości lub więcej (najwyższe stężenie wyniosło ponad 400% normy). Tak wysokie zanieczyszczenie w krajach takich jak Czechy, Węgry, Francja czy Anglia skutkowałoby ogłoszeniem alarmu smogowego.
Przebieg dobowy stężeń wyraźnie wskazuje na wzrost zanieczyszczeń w godzinach popołudniowych i wieczornych tj. wtedy gdy większość ludzi rozpala kotły na węgiel i drewno. Wskazuje to na dominującą rolę niskiej emisji w zanieczyszczeniu powietrza w Rabce.
Mamy nadzieję, że w najbliższych latach Rabka znów stanie się prawdziwym zdrojem i będzie mogła się poszczycić tym, że jest jedną z pierwszych gmin bezdymnych. Przed władzami Rabki stoi więc poważne wyzwanie, żeby przekonać mieszkańców do ekologicznych źródeł ciepła.
 
 
Podsumowanie 28.11
Sobota to kolejny dzień, kiedy powietrze w Rabce było bardzo zanieczyszczone – norma została przekroczona ponad trzykrotnie. Stężenie dobowe pyłu PM10 wyniosło 160 ug/m3, a norma to 50 ug/m3. Najwyższe stężenia pyłu odnotowano między 20 a 22 – średnie godzinne oscylowały w okolicach 350 ug/m3.
Podsumowanie 27.11
W piątek w Rabce powietrze było wciąż zanieczyszczone choć w mniejszym stopniu niż w dniach poprzednich. Średnie dobowe stężenie wyniosło 88 ug/m3, a przypomnijmy, że norma to 50 ug/m3. Zapylenie utrzymywało się na podobnym poziomie praktycznie przez cały dzień.
Podsumowanie 26.11
Czwartek to kolejny dzień, kiedy powietrze Rabce było bardzo zanieczyszczone, a norma dla stężenia pyłu została przekroczona niemal czterokrotnie (stężenie pyłu PM10 za dobę wyniosło 188 ug/m3, a norma 50 ug/m3). Tak jak w poprzednich dniach, takie stężenia w wielu krajach UE byłyby uznane za podstawę do wprowadzenia alarmu smogowego. Powietrze było zanieczyszczone w całym województwie.
Podsumowanie 25.11
Środa to kolejny dzień z bardzo wysokimi stężeniami pyłu. Kolejny dzień gdzie według standardów słowackich, czeskich czy węgierskich powinien zostać ogłoszony alarm smogowy. Stężenie pyłu PM10 przekroczyło 400% normy – norma to 50 ug/m3, a wczorajsze stężenie dobiło do 211 ug/m3. Jak zwykle najgorzej było wieczorem, kiedy to w najgorszym momencie, o dziesiątej wieczorem, pyłomierz wskazał 496 ug/m3. Wysokie stężenia pyłów odnotowano wczoraj w całym województwie.
 
Podsumowanie 24.11
We wtorek powietrze w Rabce było bardzo zanieczyszczone. Norma dla stężenia pyłu PM10 została przekroczona ponad trzykrotnie. Dobowe stężenie pyłu PM10 wyniosło 153 ug/m3, a norma to 50 ug/m3. Przy tak wysokich stężeniach w Czechach, na Węgrzech, Słowacji czy we Francji byłby ogłoszony alarm smogowy. Najgorzej było późnym wieczorem, kiedy to odnotowano rekordowe godzinne stężenie na poziomie 506 ug/m3.
Podsumowanie 23.11
Poniedziałek to kolejny dzień, kiedy powietrze w Rabce było bardzo zanieczyszczone – stężenie pyłu PM10 przekroczyło normę ponad dwukrotnie. Średnia za dobę wyniosła 111 ug/m3, a norma to 50 ug/m3. Jak zwykle największe stężenia pyłu odnotowano wieczorem, kiedy to sięgnęły bardzo wysokiego poziomu – 250 ug/m3 (średnia dla godziny).
Podsumowanie pierwszego tygodnia
Na sześć pełnych dni pomiarów na ul. Sądeckiej w Rabce (lokalizacja w dole miejscowości) dwa dni były w normie, dwa charakteryzowały się nieznacznym przekroczeniem normy, a dwa znacznymi przekroczeniami – 200% lub powyżej 200% normy. Powietrze najgorsze było podczas weekendu. Skorelowane jest to z pogorszeniem się jakości powietrza w całym regionie. Najwyższe stężenia notowane są w godzinach wieczornych, kiedy to bardziej intensywnie użytkowane są instalacje grzewcze na węgiel i drewno.
 
Podsumowanie 22.11
Niedziela to drugi dzień z rzędu kiedy normy jakości powietrza zostały przekroczone – stężenie pyłu zawieszonego PM10 wyniosło 132 ug/m3 (norma to 50 ug/m3). Stężenia były szczególnie wysokie wieczorem – najwyższa średnia godzinna to 348 ug/m3. Tak wysokie stężenia wynikają z jednej strony z faktu, że wielu mieszkańców używa węgla i drewna do ogrzewania domów, a z drugiej z niekorzystnych warunków atmosferycznych, utrudniających rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.
Podsumowanie 21.11
W sobotę pyłomierz w Rabce wskazał dwukrotne przekroczenie normy – stężenie dobowe PM10 wyniosło 100 ug/m3. Na początku doby stężenia były niskie, po czy zaczęły rosnąć by osiągnąć najwyższy poziom wieczorem, w okolicach 18. Wieczorem stężenia zaczęły rosnąć niemal na wszystkich stacjach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Powietrza.
Podsumowanie 20.11
W piątek dobowe stężenie pyłu PM10 nieznacznie przekroczyło normę i wyniosło 58 ug/m3. Stężenie pyłu było dość niskie w pierwszej połowie dnia, a następnie zaczęło rosnąć w godzinach popołudniowych. Wyższe stężenia utrzymywały się przez cały wieczór.
 
Podsumowanie 18.11
W środę jakość powietrza w Rabce była bardzo dobra. Stężenie pyłu zawieszonego PM10 za dobę wyniosło 39 ug/m3, a więc było w normie (norma to 50ug/m3). Dzięki silnemu wiatrowi i opadom deszczu w całej Małopolsce oddychaliśmy wczoraj czystym powietrzem.
Podsumowanie 17.11

We wtorek powietrze w Rabce było znacznie lepsze niż pierwszego dnia pomiarów, choć stężenie dobowe pyłu PM10 nieznacznie przekraczało normę (średnia za dobę wyniosła 60 ug/m3, a norma to 50 ug/m3). We wtorek stężenie pyłu PM10 utrzymywało się w normie w niemal w całej Małopolsce (poza Krakowem).

Podsumowanie 16.11
Między godz. 15 w poniedziałek a 15 we wtorek zanieczyszczenie powietrza w Rabce było znaczne i wyniosło 118 ug/m3 (norma to 50 ug/m3). Szczególnie wysokie stężenia odnotowano wieczorem i w nocy. Przez większość wtorku zanieczyszczenie utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie.


Kampania realizowana przy współpracy z Województwem Małopolskim. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Partnerem akcji jest Polski Alarm Smogowy
Partnerzy akcji:
 
 

Udostępnij

O autorze