Rdzawka

Stypendia 2015 we Rdzawce.

Za Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka:

Stypendia – warto pracować na rzecz lokalnej społeczności.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka ufundowało po raz trzeci stypendia na rok akademicki 2015/2016 przy wsparciu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, drugim źródłem finansowania jest Fundacja Wspomagania Wsi, trzecim źródłem nasze Stowarzyszenie.

Powołaliśmy Komisję Stypendialną, w regulaminie określiliśmy warunki uzyskania stypendium takie jak : wynik z matury, dochód w rodzinie na osobę, osoba ta musiała być przyjęta na studia dzienne w uczelni publicznej – kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia i praca społeczna na rzecz naszej „Małej Ojczyzny”. Wysokość stypendium to 500 zł miesięcznie przez 10 miesięcy.

To stypendium jest dużym osiągnięciem i wysiłkiem dla naszego Stowarzyszenia. Zdobyliśmy środki na stypendium dla siedmiu maturzystów : p. Małgorzaty Orłowskiej, p. Marty Winter, p. Weroniki Łusiak, p. Estery Szepietowskiej, p. Karol Szamatuła to młodzież „z Polski”.

Z naszego regionu stypendium uzyskali: p. Klaudia Zborowska z Rdzawki i p. Filip Kubiński ze Skawy za szczególne zaangażowanie się w pracę na rzecz środowiska lokalnego. Nasz wkład finansowy wzięli na siebie członkowie Stowarzyszenia.

Komisja pracowała w składzie : Tomasz Wójtowicz, Anna Matuszewska, Maria Twaróg, Tadeusz Zając i Leszek Świder.

 

Szczególne podziękowania należą się p. Leszkowi Świder – prezesowi naszego stowarzyszenia, za koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem stypendiów dla tegorocznych maturzystów, oraz p. Tomkowi Wójtowiczowi – przewodniczącemu naszej Komisji Stypendialnej za czas poświęcony na odbieranie poczty, telefonów, e-maili i weryfikowanie informacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij

O autorze