Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Wsparliśmy Szlachetną Paczkę i potrzebujące dzieci.

Wsparcie OREW
Bardzo się cieszymy, że nasza akcja polegająca na wsparciu finansowo – rzeczowym osób potrzebujących, zakończyła się sukcesem.
Udało nam się zebrać pewną kwotę i przeznaczyć ją na darowiznę na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rabce – Zdroju oraz zakupić sprzęt AGD dla potrzebującej rodziny z Rabki-Zdroju w ramach akcji „Szlachetna Paczka”.
Darowiznę na rzecz PSOUU w Rabce-Zdroju wsparli w sumie 4 radni z Klubu „Nasze Miasto” oraz Przewodniczący Komitetów Osiedlowych osiedli: „Centrum”, „Sądecka”, „Nowy Świat” „Traczykówka”, „Słone”, „Orkana”, „Łęgi”, „Rynek”. Natomiast na wsparcie „Szlachetnej Paczki” wszyscy radni Klubu „Nasze Miasto” przeznaczyli swoje diety z sesji Rady Miejskiej.
Bardzo byśmy chcieli, aby taka akcja odbywała się corocznie i polegała na przeznaczaniu, w okresie świątecznym, diet na cele dobroczynne, wspierające potrzebujących z terenu naszej gminy.
Mamy nadzieje, że być może dołączą do nas inni radni, a nawet inne samorządy, tak aby każdy radny w Polsce oddał jedna dietę potrzebującym.

Udostępnij

O autorze