Rdzawka

Moje uwagi do planu ochrony GPN we Rdzawce.

alarm-clock-155187_640

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego.

Konsultacje Park Gorczański

PROJEKT Do Opiniowania -Rozp. Ministra Środowiska w Sp. Planu Ochrony GPN – Wer 23-11-2015

 

Moje uwagi do planu ochrony GPN we Rdzawce.

 

 

Dotyczy: Ogłoszenia  o wystawieniu do publicznej wiadomości projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego

 

Uwagi i opinie w sprawie projektu  Rozporządzenia Ministra środowiska w sprawie projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego zgłaszane na podstawie ogłoszenia o wystawieniu do publicznej wiadomości projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego z dnia 23 listopada 2015.

 

  1. Uwaga dotycząca  braku opisu i szczegółowej informacji dotyczącej korytarzy ekologicznych w sołectwie Rdzawka ( na stronie 141 ) m.in. 2c1, 2c2 oraz 2I.
  2. Uwaga dotycząca braku informacji o toczących się konsultacjach społecznych planu ochrony  na terenie gminy Rabka , (informacja jest dostępna tylko na stronie  Gorczańskiego Parku Narodowego. )
  3. Korytarz ekologiczny na terenie Rdzawki , w rejonie  Sołtysiej Doliny, ogranicza zabudowę mieszkalną , zaprezentowana mapa na stronie 141 uniemożliwia ocenę zasięgu terytorialnego na terenie Rdzawki.  Nie ma podanej mapy działek, uniemożliwia to zgłoszenie uwag i opinii przez właścicieli.
  4. Uwaga dotycząca punktu krytycznego we Rdzawce -2I. Nie jest podany opis tego punktu, ograniczeń związanych z jego umiejscowieniem, nie ma podanego skutku dla rozwoju sołectwa.
  5. Uwaga dotycząca punktu krytycznego- 2I. Punkt krytyczny dzieli sołectwo na dwie części, powoduje to dezintegrację struktury mieszkalnej , utrudnia prowadzenie inwestycji  w tym obszarze.
  6. Uwaga dotycząca str. 134   –  1.1  1)d , rejon Kułakowy Wierch znajduje się w rejonie Rdzawki a nie Ponic w gminie Rabka-Zdrój.
  7. Opinia . Ostatnie warsztaty konsultacyjnie odbyły się 8 października 2015. Dlaczego pod koniec 2015 roku, nie zostały zorganizowane na terenie gminy Rabka-Zdrój, planowana otulina GPN jest usytuowana w większości  na terenie sołectw Rdzawka, Ponice oraz dzielnicy Słone.  Nie zorganizowanie warsztatów na terenie gminy Rabka-Zdrój należy ocenić negatywnie.  Uniemożliwiło to pełno zapoznanie się  mieszkańców sołectw Rdzawka  i Ponice  oraz mieszkańców dzielnicy Słone z planem.
  8. Projekt planu GPN zagraża  realizacji Planu Odnowy Miejscowości Rdzawka na lata 2010-2015, (uchwała Nr LI/359/10 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 24 lutego 2010 r) w tym zaplanowanym tam inwestycją na terenie Rdzawka Obidowa.
  9. W projekcie planu , brak jest informacji czy właściciele działek w sołectwie Rdzawka i Ponice oraz osiedla Słone zostali poinformowani o możliwości zgłaszania uwag i propozycji do planu.
  10. W projekcie planu brak jest informacji czy jednostki pomocnicze w gminie Rabka-Zdrój tzn. sołectwa Rdzawka  i Ponice, oraz komitet osiedlowy Słone, były informowane o konsultacjach planu GPN.

 

 

 

Udostępnij

O autorze