Dalsze losy ul. Dietla – kompromitacja burmistrz Ewy Przybyło

przez | 15 stycznia 2016

Ewa-Przybyło-odważnie

Dalsze losy ul. Dietla – kompromitacja burmistrz Ewy Przybyło

Szanowni Państwo,

Przypomnijmy:

W dniu 27.05.2015 r. została podjęta uchwała nr VII/45/15 w sprawie zaliczenia ul. Dietla do kategorii dróg gminnych. Decyzja taka zapadła pomimo sprzeciwu radnych naszego klubu, którzy próbowali uświadomić burmistrz i pozostałym radnym, że ta uchwała jest niezgodna z prawem. Nasze zarzuty podtrzymał Wojewoda Małopolski w rozstrzygnięciu nadzorczym, stwierdzając nieważność przedmiotowej uchwały jako rażąco naruszającej przepisy prawne.

Od powyższego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody, Gmina Rabka-Zdrój złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

W rozstrzygnięciu nadzorczym organ zgodził się z jednym stwierdzeniem burmistrz, tj. „że przyczyną stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy może być wyłącznie jej istotna sprzeczność z prawem”  🙂

Po czym dodał i zakończył:

„Argumentacja podnoszona przez gminę, jako opierająca się w przeważającej mierze o względy celowościowe, a nie argumenty prawne, nie przemawia za zgodnością z prawem uchwały zakwestionowanej przez organ nadzoru.”

 

WSA postanowieniem z dnia 17.12.2015 r., Sygn. III SA/Kr 1232/15, skargę odrzucił, gdyż skarga Gminy Rabka-Zdrój, reprezentowana przez burmistrz, była niedopuszczalna. Podstawą do wniesienia skargi powinna być podjęta uchwała Rady Gminy na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody, a taka nigdy nie została podjęta.

„… przed wniesieniem skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze organ gminy, którego akt został unieważniony, podejmie wewnętrzne rozstrzygnięcie, że nie zgadza się z rozstrzygnięciem nadzorczym i żąda rozpatrzenia sprawy przez sąd administracyjny.

 

Burmistrz nie rozumiała o co prosi WSA lub nie czyta ze zrozumieniem – i przedstawiła zupełnie inne dokumenty.

Oto dowód z wyroku:

Sąd wezwał pełnomocnika Gminy R o przedłożenie uchwały podjętej w trybie art. […] w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia. W wykonaniu tego wezwania pełnomocnik Gminy R przedłożył zarządzenie Nr […] Burmistrza R z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr […] Rady Miejskiej w R z dnia 27 maja 2015 r. Nie przedłożono uchwały Rady Miejskiej w R podjętej w trybie art. 98 § 3 zdanie drugie ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o co strona skarżąca była wzywana.”

Post.-III-SA-Kr-1232-15 Dietla.

Wygląda na to, że burmistrz popełniła zasadniczy błąd w zrozumieniu tego do czego sąd ją wezwał lub też uważa, że to ona stanowi prawo miejscowe w Rabce.

Świadczyć to może również o jawnym ignorowaniu sądów przez burmistrz. O kompetencjach prawnika szkoda już nawet się wypowiadać. Boli również fakt, że za takie buble prawne i brak wiedzy, która wynika z braku umiejętności czytania oraz korzystania z ogólnie dostępnych tekstów aktów prawnych  płacimy z naszych pieniędzy. Jest to wstyd i żenada. Ile dokładnie płacimy, nie wiadomo, ponieważ burmistrz nadal odmawia ujawnienia umów z prawnikami. Ale o tym napiszemy oddzielnie.

 

Kontynuując WSA stwierdziło, że:

„Skoro podstawą do wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały jest uchwała organu, który podjął uchwałę albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze, to brak uchwały stanowiącej podstawę wniesienia skargi, nie uzupełniony do czasu podjęcia przez sąd orzeczenia, stoi na przeszkodzie do rozpoznania skargi, czyniąc ją niedopuszczalną na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.”

 

Takie działanie burmistrz pozbawiło Radę Gminy ochrony sądowej.

 

Opisane tu działania burmistrz i magistrackiego radcy prawnego świadczą o kompletnym braku znajomości przepisów prawnych dotyczących nie tylko regulacji prawnych dróg publicznych, ale także procedur wynikających z podstawowych zasad polskiego sądownictwa administracyjnego.

W tych okolicznościach zabawny jest fakt, że to nas radnych burmistrz na każdym kroku (słusznie lub nie) poucza, pusząc się i podkreślając jak świetnym jest ekspertem w każdej praktycznie dziedzinie. Fakty i życie pokazują jednak, że ma to mizerne potwierdzenie w rzeczywistości.

fotografia pochodzi ze strony rabka.pl

0 myśli nt. „Dalsze losy ul. Dietla – kompromitacja burmistrz Ewy Przybyło

 1. mieszkaniec ,ale nie Dietla

  No cóż , to kolejny przykład jaki prawnik reprezentuje gminę za nasze pieniądze , ale to już wiemy od dawna i mieliśmy już wiele przykładów , jak choćby nałożone kary na kilkadziesiąt tysięcy złotych .
  W całej sprawie zastanawia naiwność mieszkańców , którzy dali sobie wmówić że przez działania radnych nie będą mieć remontu drogi , co było oczywistą nieprawdą.Mało , że oddali ci mieszkańcy części swoich działek pod drogę to jeszcze są sponsorami tych terenów , bo w dalszym ciągu płacą za te fragmenty podatki. Jedyny plus tej sytuacji to ten ,że są właścicielami wyasfaltowanej części drogo. Widocznie niektórych zadawala taki stan rzeczy. Bo przecież jaki to zaszczyt jak burmistrz zwróci ci się po imieniu , pogłaszcze po ramieniu i może łaskawszym okiem spojrzy na nas jak załatwiać będziemy swe prywatne sprawy.Każdy , kto wskazuje nieprawidłowości jest dyskryminowany , ale doświadczenie pokazuje że to ci krytyczni wobec nieprawidłowych działań mają rację. Niestety dla mieszkańców taka wiedza może się okazać spóżnioną.

 2. Konrad Górski

  Kolejne dokonanie i osiągnięcie burmistrz Przybyło, które to opozycja próbuje wyszydzić. A burmistrz za jakiś czas znowu pochwali się dyplomem czy może tytułem Samorządowca już nawet 50 lecia? (” Jednocześnie informuję, iż tytuł Samorządowiec 25-lecia został przyznany przez Kapitułę za osiągnięcia i dokonania, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.” – http://www.gorce24.pl/informacje/6590/Burmistrz_odpowiada_liderowi_opozycji_Nie_placimy_za_zwyciestwa_w_konkursach_tytuly_dostajemy_za_osiagniecia_i_dokonania I wtedy radnym opozycji będzie łyso ;-). Mieszkańcy nie są naiwni tylko pragmatyczni i nie chcą mieć problemów. Poza tym nie wnikają w szczegóły czy zawiłości prawne. Nie każdy potrafi, chce dociec i uznać za istotne, ważne rozstrzygnięcia o których jest w tej informacji oraz też, że nad otrzymanymi tytułami, nagrodami unoszą się OPARY ABSURDU tak jak w uzdrowiskowym powietrzu w Rabce – ZDROJU unoszą się w zdecydowanym nadmiarze pyły i benzopireny. Tak kręci się życie w Polsce. JAK RABKA DYPLOM ZDOBYWAŁA ZA WSPÓŁPRACĘ ….ROZMOWA Z ANATOLEM WŁADYKĄ – A czy do Pana ani pozostałych członków kapituły nie dotarły informacje o wyrokach pani burmistrz Rabki? – Coś słyszałem, ale moim zdaniem łączenie tych dwóch rzeczy jest błędne i niedobre. Nasz konkurs odnosi się wyłącznie do współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. – Ale wyroki i grzywny pani burmistrz nie miały na to wpływu? – Nie. Zgodnie z regulaminem ocenialiśmy tylko jeden aspekt społeczeństwa obywatelskiego, czyli właśnie współpracę z organizacjami pozarządowymi, a w niej, proszę mi wierzyć, Rabka wyróżnia się na tle innych samorządów. Wyroki i grzywny dotyczą tymczasem innego aspektu, czyli przejrzystości władzy. – Ale chodzi w nich o to, że niektórzy działacze organizacji nie mogą się niczego od władzy dowiedzieć. – To się nie wiąże z naszym konkur­sem. Wiąże się z nim natomiast to, że w Rabce, jako jednej z nielicznych gmin, działa system konsultacji spo­łecznych i w wyniku tych konsultacji wprowadzane są zmiany. To znaczy, że władza słucha organizacji pozarządowych i obywateli. – Skąd to Państwo wiedzą? – Ze złożonej przez urząd aplikacji oraz wyników badań przepro­wadzonych wśród rabczańskich organizacji pozarządowych. Rozmawiał Zbigniew Bartuś. Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3508911,jak-rabka-zdobywala-dyplom-za-wspolprace,id,t.html

 3. taguala

  Dobrze, że na sesji p. Hajdyło zasugerował burmistrz by wystąpiła o przekazanie pieniędzy na ul Na Banię. Bo pani Przybyło by udowodnić jaką szkodę zrobiły działania radnych mające na celu uporządkowanie kwestii prawnych dot. drogi, sama nie wystąpiłaby o przekierowanie pieniędzy i mogłaby twierdzić, że „pieniądze zabrano”. Takie manipulowanie informacjami to rzecz charakterystyczna dla pani Przybyło. Musicie być czujni! Liczę na Was.

 4. mieszkaniec

  To że burmistrz nie czyta pism do niej kierowanych to znaczna część Rabczan kierujące takie listy dobrze wie .
  Jest to albo totalna ignoracja albo nieudolość biurmistrza.

 5. mieszkaniec

  Może trzeba wystąpić do sądu przeciw P.Burmistrz o zwrot kosztów budowy ul. Dietla

  Ciekawe czy ubezpieczenie P. Burmistrz pokryłoby taką fuszerkę?

  Błędy urzędników są widoczne