Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Ważne!!! Sprawdź czy twoje nieruchomości mogą zostać objęte wysokim podatkiem oraz prawem pierwokupu przez Urząd Miejski.

warning-838655_640

Szanowni Państwo,

Termin konsultacji mija 21 marca 2016 o godzinie 12:00 – w najbliższy poniedziałek.

Swoje uwagi i propozycje można zgłosić:

– w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres pspsrg@rabka.pl lub drogą korespondencyjna na adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój z dopiskiem „Rewitalizacja gminy”, w okresie od 19.02.2016r. do 21.03.2016r. do godz. 12: 00.

– zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Wioletta Miśkowiec, Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu, adres poczty elektronicznej: pspsrg@rabka.pl;

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji, bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Jakie to tereny ?

  1. Obszar Rabka-Centrum    Orkana, Brzozowa, Pocztowa, Roztoki, Podhalańska, Marii Curie Skłodowskiej, Chopina, Aleja Tysiąclecia, Poniatowskiego, Słoneczna, Jana Pawła II, Słowackiego. Powierzchnia podobszaru: 53,6 ha

Centrum2)Chabówka.    Powierzchnia podobszaru: 7,55 ha

Chabówka

3) Ponice

 Ponice

4)  Rdzawka

 Rdzawka

Publikujemy formularz na, którym można zgłosić uwagi :

Pobierz Formularz konsultacyjny dot. projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (1)

lub

Formularz Konsultacyjny Dot. Projektu Uchwały w Sprawie Wyznaczenia Obszaru Zdegradowanego i Obszaru Rewita…

Składając formularz w wersji papierowej najlepiej na jego kopii uzyskać potwierdzenie złożenia.

 

Wszystkie informacje są dostępne w BIP Rabka i zakładce Rewitalizacja na Rabka.pl

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi wcześniejszymi materiałami.

8 luty 2016- Rewitalizacja w Rabce Zdroju- nagranie i materiały.

10 luty 2016- Rewitalizacja- głos mieszkańców się liczy.

2 marca 2016- Prawo pierwokupu twoich gruntów i 3 zł podatku za metr od burmistrz Przybyło na święta.

 

Podsumowując:

nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji, bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

Udostępnij

O autorze