Odpowiedzi na wnioski radnych z lutowej sesji.

cropped-taktyczny.png
Szanowni Państwo,
Publikujemy odpowiedzi na wnioski radnych z lutowej sesji – XIX sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 24.02.2016 r.
 
Radny Rafał Hajdyła złożył na piśmie 2 wnioski i 1 zapytanie:
– wniosek nr 1  / w załączeniu /      – odpowiedź na wniosek – / w załączeniu /
– wniosek nr 2  / w załączeniu /
– zapytanie nr 1  / w załączeniu /    – odpowiedź na zapytanie – / w załączeniu /
oraz wystąpił z zapytaniem:
– czy wystąpiono z wnioskiem do WIOŚ na piśmie o zamontowanie  stacji pomiarowej czystości powietrza – Wydział SRG,
– czy gmina przez ostatnie 9 lat wstąpiła w jakikolwiek program dotyczący poprawy czystości powietrza – Wydział SRG,
 
Radny Marek Ciepliński złożył 1 zapytanie na piśmie:
– zapytanie nr 1  / w załączeniu /     – odpowiedź na zapytanie – / w załączeniu /
oraz wnioskował w sprawach:
– przedstawienia harmonogramu pracy tego pracownika, który monitoruje stan dróg w gminie – Wydział SRG,
– przedstawienia harmonogramu napraw ul. Kasprowicza / koło tartaku/,
– przedstawienia harmonogramu poprawy nawierzchni ul. Tetmajera po inwestycji – budowa wodociągu – Wydział SRG,
– pilnej poprawy nawierzchni ul. Tetmajera i ul. Kasprowicza – Wydział SRG,
oraz wystąpił z zapytaniem:
– dlaczego nie działa epuap – Wydział OIN,
– dlaczego nie został ujęty cały odcinek ul. Kasprowicza z schetynówki wiedząc, o fatalnym stanie drogi ul. Kasprowicza – Wydział SRG,
– kto jest odpowiedzialny za wyrażenie zgody na budowę wodociągu techniką podwykopową, jeżeli było wiadomo, że teren jest podmokły i osuwiskowy – Wydział AGI,
 
Radna Katarzyna Karkula złożyła 2 wnioski i 1 zapytanie:
– wniosek nr 1  / w załączeniu /     – odpowiedź na wniosek – / w załączeniu /
– wniosek nr 2  / w załączeniu /      – odpowiedź na wniosek – / w załączeniu /
– zapytanie nr 1  / w załączeniu /   – odpowiedź na zapytanie – / w załączeniu /
 
Radny Janusz Wójciak złożył wniosek na piśmie:
– wniosek nr 1  / w załączeniu /        – odpowiedź na wniosek – / w załączeniu /

You May Also Like