Rdzawka

II Europejski Kongres Samorządów- panele dla rozwoju Rabki Zdroju.

EKS

W imieniu Rabczańskich Wieści Pozarządowych uczestniczyłem w  poniższych panelach.

Relacja wkrótce.

Internet rzeczy – jak technologia zmienia oblicze miasta? panel dyskusyjny Innowacje Inteligentne miasto jest obszarem, w którym Internet Rzeczy może odgrywać coraz większą rolę. Jego możliwości obiecują wiele zastosowań – poczynając od organizacji ruchu pieszych i ruchu drogowego (np. monitoring korków, miejsc parkingowych, inteligentnych dróg informujących o stanie nawierzchni) po diagnozę bezpieczeństwa (np. drgania i wytrzymałość materiałów w budynkach, mostach, poziomu hałasu, czy zarządzania śmieciami np. poziom zapełnienia kontenerów). Moderator:
MIchał Kolanko – Redaktor Naczelny, 300polityka.pl, Polska
Paneliści:
Ansgar Baums – Dyrektor ds. Publicznych Europa, Bliski Wschód i Afryka, HP Inc., Niemcy
Daniela Ferrara – Koordynator EFRR, Region Emilia Romania, Włochy
Marek Kapturkiewicz – Partner, Innovation Nest, Polska
Jasna Matulić – Przewodnicząca Komisji ds. Rozwoju Regionalnego i Funduszy Unijnych, Parlament Chorwacji, Chorwacja
Tobias Szarowicz – Dyrektor ds. Prawnych i PR, Niemiecki Związek Startupów, Niemcy
Paweł Szefernaker  Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Polska
Media publiczne – między jakością a zyskiem panel dyskusyjny Społeczeństwo W większości krajów europejskich media publiczne to instytucje, realizujące misję publiczną, różniące się od podmiotów komercyjnych tym, że tworzą program wysokiej jakości nie kierują się jedynie kryterium oglądalności. Rozważając pojęcie misyjności, goście będą dyskutować o zadaniach mediów publicznych, związanych z relacjonowaniem i tłumaczeniem przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych zachodzących obecnie w Europie. Moderator:
Sergiusz Trzeciak – Konsultant Polityczny, Trzeciak Consulting , Polska
Paneliści:
Petr Dvorak – Dyrektor Generalny , Czeska Telewizja, Czechy
Jacek Kurski – Prezes Zarządu , TVP S.A., Polska
Praktyczne rozwiązania dla samorządów i ochrony zdrowia

 • Optymalizacja działalności podmiotów leczniczych
 • Finansowanie inwestycji samorządowych
 • Skorzystaj z możliwości, dostosuj się do zmian
 • Optymalizacja składek ZUS – składka wypadkowa. Szansa na obniżenie kosztów pracowniczych
 • Jak prowadzić działania z zakresu e-zdrowia – zalecenia WHO / ITU
 • Rozwiązania kompleksowej opieki senioralnej
Warsztaty Finanse
 • Optymalizacja działalności podmiotów leczniczych

Prowadzący:
Jakub Szulc – Dyrektor, Sektor Ochrony Zdrowia, EY, Polska


 • Finansowanie inwestycji samorządowych

Prowadzący:
Maciej Ziomek – Senior Manager, dział Doradztwa Transakcyjnego, EY, Polska


 • Skorzystaj z możliwości, dostosuj się do zmian

Prowadzący:
Grzegorz Arczewski – Ekspert, Zespół Podatków Pośrednich, EY, Polska
Tomasz Dziadura – Manager w zespole podatków pośrednich, Radca prawny, EY, Polska


 • Optymalizacja składek ZUS – składka wypadkowa. Szansa na obniżenie kosztów pracowniczych

Prowadzący:
Grzegorz Piliszek – Manager, Adwokat , EY, Polska


 • Jak prowadzić działania z zakresu e-zdrowia – zalecenia WHO / ITU

Prowadzący:
Artur Pruszko – Manager, Dział Doradztwa Biznesowego, EY, Polska


 • Rozwiązania kompleksowej opieki senioralnej

Paneliści:
Michał Majewski – Lider zespołu Life Science i Healthcare w dziale doradztwa biznesowego , EY, Polska


 

Planowanie regionalnej strategii w ochronie zdrowia

 • Planowanie regionalnej strategii w ochronie zdrowia
 • Planowanie regionalnej strategii w ochronie zdrowia – prezentacja wprowadzająca
Blok tematyczny Gospodarka Planowanie regionalnej strategii ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej dotyczy szerokiej grupy odbiorców JST będących właścicielami podmiotów leczniczych. Mapy potrzeb zdrowotnych są niezbędnym narzędziem, służącym do usprawnienia oraz lepszego wykorzystania wydatków na zdrowie, zarówno budżetowych, samorządowych, jak i funduszy unijnych. Wprowadzenie map jest warunkiem koniecznym efektywnego wykorzystania funduszy UE w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
 • Planowanie regionalnej strategii w ochronie zdrowia

Moderator:
Andrzej Fal – Kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny , Polska
Paneliści:
Jakub Banaszek Doradca Ministra, Ministerstwo Zdrowia, Polska
Lidia Gądek – Poseł, Sejm RP, Polska
Roman Kolek – Wicemarszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Polska
Andrzej Kosiniak-Kamysz – Dyrektor, Szpital Specjalistyczny im. J.Dietla w Krakowie , Polska
Andrzej Matyja – Prezes, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, Polska

Dariusz Dudek, Profesor, Kierownik II Kliniki Kardiologii oraz Interwencji Sercowo – Naczyniowych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Polska


 • Planowanie regionalnej strategii w ochronie zdrowia – prezentacja wprowadzająca

Prezentacja wprowadzająca:
Andrzej Fal – Kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny , Polska


Zrównoważony rozwój – jak poprawić jakość życia mieszkańców? panel dyskusyjny Społeczeństwo Istotą zrównoważonego rozwoju jest trwała poprawa jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń. Jest ona osiągana przez kształtowanie właściwych proporcji w gospodarowaniu trzema rodzajami kapitału: ekonomicznym, społecznym oraz naturalnym. Dlatego koncepcja zrównoważonego rozwoju powinna być wprowadzana na wszystkich poziomach zarządzania, zarówno międzynarodowym i krajowym jak i regionalnym i lokalnym. Dostęp do edukacji i kultury, bezpieczeństwo zdrowotne, wpływ na decyzje dotyczące życia zbiorowego lokalnej społeczności to elementy składające się na jakość życia, które kształtowane są głównie na poziomie JST. Stąd tak ważne dla jakości życia społeczności jest odpowiednie zbilansowanie działań na poziomie lokalnym. Moderator:
Dominik Jaśkowiec – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa, Polska
Paneliści:
Arnoldas Abramavicus – Członek, Komitet Regionów Unii Europejskiej, Litwa
Dounia Besson – Wicemer ds. Społecznych, Solidarności i Zrównoważonego Rozwoju, Lyon, Francja
Grzegorz Gauden – Dyrektor, Instytut Książki , Polska
Joakim Larsson – Przewodniczący Parlamentu , Zachodni Region Götaland, Szwecja
Robert Moritz – Prezes Zarządu, ALTA SA , Polska
Prezentacja wprowadzająca:
Mika Pyykkö – Dyrektor ds. Obszarów Strategicznych, Finnish Innovation Fund (SITRA), Finlandia
Zarządzanie jednostkami kultury panel dyskusyjny Finanse Sprawne funkcjonowanie jednostek kultury zależy od rozwoju sektora publicznego, którego jednostki te stanowią integralną część. Wprowadzenie zmian organizacyjnych w jednostkach kultury mogłoby poprawić system zarządzania tą sferą. Czy stan wiedzy na temat efektywnego kierowania i rozwijania tego typu organizacji jest dziś wystarczający? W jaki sposób instytucje kultury radzą sobie ze zmianami zachodzącymi w sektorze kultury? Jakie strategie i podejście do zarządzania jednostkami kultury dominują? Moderator:
Mateusz Matyszkowicz – Dyrektor, TVP Kultura, Polska
Paneliści:
Marek Mutor – Dyrektor, Narodowe Centrum Kultury, Polska
Diana Popowa – Dyrektor Departamentu Kultury, Kijowska Miejska Administracja Państwowa, Ukraina
Wioletta Śląska-Zyśk – Wicemarszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Polska
Leszek Zegzda – Członek Zarządu , Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Polska

 

Jak wykorzystać potencjał turystyczny regionu w kreowaniu jego wizerunku? cz. 1 panel dyskusyjny Środowisko Na potencjał turystyczny regionu składa się wiele czynników, m. in. walory przyrodnicze regionu, atrakcje turystyczne, infrastruktura, baza noclegowa oraz dostępność produktów i usług. Podczas dyskusji odpowiemy na pytania, w jaki sposób wykorzystać ten potencjał do rozwoju regionu oraz kreowania pozytywnego wizerunku zarówno w kraju jak i zagranicą. Jaką rolę w marketingu turystycznym miejsc odgrywa współpraca samorządu i biznesu? Moderator:
Radosław Jęcek – Burmistrz, Urząd Miasta Karpacz, Polska
Paneliści:
Manu Broccard – Profesor, Instytut Turystyki (ITO), Szwajcaria
Jerzy Gajewski – Przewodniczący, Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK , Polska
Anatolij Kalina – Dyrektor, FGBU \”Park Narodowy\” Mierzeja Kurońska, Rosja
Sergiej Markow – Polityk, Analityk, Izba Społeczna Federacji Rosyjskiej, Rosja
Przemysław Trawa – Prezes Zarządu , Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., Polska
Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi panel dyskusyjny Finanse Szpitale publiczne funkcjonują w warunkach bardzo ograniczonych środków finansowych, które w dużej mierze pochodzą z budżetów samorządów. Organ właścicielski pokrywa koszty podstawowej działalności placówki medycznej. Środków na inwestycje, rozwój oraz pokrycie długów niestety brakuje. Następstwem takiej sytuacji są problemy finansowe szpitala oraz konieczność poszukiwania bardziej efektywnych metod działania. Proponowane zmiany w zarządzaniu to skoordynowana polityka inwestycyjna i kadrowa w polskich szpitalach, w wyniku której planowane jest powstanie sieci szpitali, zapewniających odpowiednią dostępność do wszystkich świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem lokalnej specyfiki, epidemiologii i geografii. Moderator:
Michał Czarnuch – Senior Associate , Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Polska
Paneliści:
Anna Czech – Dyrektor, Szpital Wojewódzki Im. Św Łukasza w Tarnowie , Polska
Johan Edstav – Przewodniczący, Rada Regionu Uppsala , Szwecja
Krzysztof Inglot – Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży, Dyrektor Działu Rozwoju, Rzecznik Prasowy, Arbiter i Mediator , Work Service S.A., Polska
Tomasz Kopiec – Prezes Zarządu, A.M.G. Finanse Sp. z o.o, Polska
Józefa Szczurek-Żelazko – Poseł, Sejm RP, Polska
Małgorzata Zaława-Dąbrowska – Dyrektor, SPZZLO Warszawa – Żoliborz , Polska
E-administracja – samorząd bliżej obywatela panel dyskusyjny Innowacje Zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów działania administracji publicznej, większa transparentność, wzrost zaufania publicznego, łatwiejsza komunikacja z obywatelami – to tylko niektóre z licznych korzyści zwiększenia dostępności danych w sieci. Jednak wciąż istnieje olbrzymi potencjał zmiany w urzędach publicznych. Jak sposób gromadzenia i udostępniania danych może wpłynąć na jakość usług świadczonych przez urzędy? Jak mogą one wpływać na projektowanie i wdrażanie innowacyjnych strategii dla miasta i regionu? Jakie czynniki wspomagają rozwój e-administracji i innych nowoczesnych rozwiązań, a jakie go utrudniają? Gość specjalny:
Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polska
Moderator:
Francesco Grillo – Dyrektor, Vision, Włochy
Paneliści:
Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu, InData S.A., Polska
Maciej Dopierała – Prezes Zarządu , XENTIVO Sp. z o.o., Polska
Pierrick Hamon – Przewodniczący, FERAM – Światowe Forum Wymiany i Spotkań Administracyjnych, Francja
Jelena Kuczeriawaja – Wicedyrektor , Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych, Rosja
Julia Vusenko – Sekretarz, Rada Miejska m. Łucka, Ukraina
Udział w dyskusji:
Gianfilippo Emma – Konsultant, Vision, Włochy
Jak pozyskać kluczowe inwestycje dla regionu? panel dyskusyjny Finanse Wiele czynników ma wpływ na pozyskanie inwestycji w danym regionie. Inwestorzy biorą pod uwagę warunki biznesowe – jakość i koszt terenów inwestycyjnych, dostęp do wykształconych kadr, koszty pracy, bariery biurokratyczne oraz ogólny klimat prowadzenia działalności gospodarczej w danym mieście lub regionie. Nie mniej ważną kwestią dla inwestorów zagranicznych jest tzw. jakość życia. Znajomość mocnych i słabych stron własnego regionu oraz potencjalnych konkurentów ułatwia dokonanie najlepszego wyboru inwestora. Moderator:
Gabriela Drăgan – Dyrektor Generalny , Instytut Europejski w Rumunii, Rumunia
Paneliści:
Emil Boc – Premier Rumunii (2008-2012), Prezydent Miasta Kluż-Napoka, Urząd Miasta Kluż-Napoka, Rumunia
Rusłan Marcinkiw – Mer, Rada Miejska m. Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Marek Sowa – Poseł, Sejm RP, Polska
Witold Stępień – Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Polska
Anders Wangby – Dyrektor, Västerbotten Investment Agency (VIA), Szwecja
Inwestycje jako motor gospodarki regionalnej panel dyskusyjny Finanse Zainteresowanie inwestorów, zarówno lokalnych, krajowych, jak i zagranicznych świadczy o atrakcyjności gospodarki regionów i pokazuje potencjał rozwojowy. Sukces inwestycji lokalnych uzależniony jest od wielu czynników ale za jeden z kluczowych należy uznać zrozumienie biznesu przez władze samorządowe i lokalną społeczność. W jaki sposób najlepiej przyciągać i wykorzystać obecność inwestorów dla rozwoju lokalnej gospodarki? Moderator:
Aleksandra Ptak – Dziennikarka , INN Poland , Polska
Paneliści:
Wiesław Bury – Prezes Zarządu, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (MARR SA), Polska
Sandra Ežmale – CEO, Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeżycy, Łotwa
Galina Manzanowa – Doradca Senatora, Rada Federacji, Rosja
Oleg Poczinok – Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Regionu Gomel (Wicemarszałek), Administracja Obwodu Homelskiego, Białoruś
Kristjan Verbič – Prezes, Ogólnosłoweńskie Stowarzyszenie Akcjonariuszy i Inwestorów, Słowenia
Przedsiębiorczość, agroturystyka iszansą na rozwój terenów wiejskich cz. 1 panel dyskusyjny Gospodarka W wielu krajach można obserwować proces degradacji obszarów wiejskich. W rolnictwie spada zatrudnienie, młodzi ludzie zainteresowani atrakcyjną pracą migrują do miast. Aby zapewnić mieszkańcom wsi warunki życia i pracy na poziomie porównywalnym z terenami miejskimi, należy tworzyć nowe miejsca pracy poza rolnictwem, zwiększyć atrakcyjność turystyczną, ożywić życie społeczne i kulturalne. Planowanie regionalne, subsydia i subwencje dla rolnictwa, dywersyfikacja gospodarki wiejskiej to zadanie przede wszystkim dla władzy centralnej oraz szczebla regionalnego.Co mogą zrobić społeczności lokalne i samorządy aby zahamować i odwrócić te negatywne procesy oraz wspomóc polityke regionalną? Moderator:
Robert Jędrzejczyk – Radca prawny / Partner Zarządzający , Robert Jędrzejczyk i Wspólnicy Sp. k., Polska
Paneliści:
Valerie Carter – Przewodnicząca, Europejska Rada ds. Wsi i Miasteczek (ECOVAST), Wielka Brytania
Artur Habza – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej , Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Polska
Arkadiusz Mularczyk – Poseł na Sejm RP , Sejm RP, Polska
Viktor Ovcharuk – Przewodniczący, Tarnopolska Rada Obwodowa, Ukraina

Udostępnij

O autorze