Radny Janusz Wójciak pyta o sytuację w Szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju.

przez | 25 kwietnia 2016

Janusz Wójciak

Szanowni Państwo,
Radny Janusz Wójciak zapytał przewodniczącego Rady Nadzorczej Szpitala burmistrza Roberta Wójciaka o sytuację w Szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju.
Od czasu udzielenia pożyczki szpitalowi minęło już 9 miesięcy- prezes Małgorzata Skwarek nie pojawiła się na posiedzeniu komisji ani rady ani razu.
Szpital jest naszym wspólnym dobrem, zależny nam by był dla wszystkich mieszkańców.
wice
Podczas zadawania poniższych pytań przez radnego burmistrz Robert Wójciak bawił się telefonem komórkowym ,świadczy to o lekceważeniu radnego, mieszkańców i  wagi sytuacji.
Radny zadał pytania, które zadają nam mieszkańcy.   Zachęcamy do zapoznania się  z wyczerpującą odpowiedzią prezesa Rady Nadzorczej Roberta Wójciaka

Wniosek i Odpowiedz Janusz Wójciak o Sytuacje Szpitala 30.03.2016


Zapraszamy wszystkich mieszkańców na Komisję Uzdrowiskową Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju 26 kwietnia 2016r. /wtorek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji jest planowany na niej punkt:
Zapoznanie radnych z funkcjonowaniem Spółki z o. o. Szpital Miejski w Rabce – Zdroju przez Panią Prezes.

0 myśli nt. „Radny Janusz Wójciak pyta o sytuację w Szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju.

 1. mieszkaniec

  A za chilę dowiemy się ze Szpital ogłosił upadłośc i został sprzedany za symboliczną kwotę tak jak stało się z zadkałdami komunalnymi zaraz jak radni wierni burmistrz za darmo oddali nieruchomosci gminne dla tej spółki-tak się prywatyzuje publiczny majątek przez takich urzędników jak nasza burmistrz.Miasto traci majątek wart miliony o swoi zarabaiają lekką ręką te miliony.CBA i prokuratura by się tu przydały.

 2. obserwator

  Oczywiście chodziło o zast ,burmistrza z jego kwaśną miną

 3. xxx

  Pani Skwarek i V-ce narażeni byli by na odpowiedzialność za ujawnienie danych finansowych nie zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie. Sprawozdanie będzie dostępne po 30.06.2016 i każdy, kto działa w biznesie zna ten termin. Jeszcze raz do radnych, zwłaszcza radnego Wójciaka – dla przypomnienia, bo chyba jesteście trochę na bakier z prawem. Czy Rada ma prawo kontrolować Burmistrza w wypełnianiu funkcji Zgromadzenia Wspólnika w spółce, która jest w 100% własnością Gminy. W ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym art. 18 ust. 2 stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy w ust. 9 pkt. f podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich a w pkt. h tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Tym samym wnioskować można, że skoro ustawodawca w niektórych przepisach rozróżnia spółki, a także gminne osoby prawne od gminnych jednostek organizacyjnych, wydaje się zasadne opowiedzenie za tym, że pojęcie gminnych jednostek organizacyjnych użyte w art. 18a ustawy o samorządzie gminnym nie obejmuje tych podmiotów. Zasadne się wydaje przyjęcie interpretacji, zgodnie z którą komisja rewizyjna rady gminy nie jest uprawniona ani do kontrolowania spółek będących gminnymi osobami prawnymi, ani tym bardziej do kontrolowania spółek niezaliczanych do gminnych osób prawnych, tj. spółek z udziałem gminy. W konsekwencji uznać należy, że komisja rewizyjna rady gminy, która to gmina utworzyła np. spółkę z o. o. nie ma podstaw prawnych do dokonywania bezpośredniej kontroli działalności takiej spółki. Bezpośrednia kontrola spółek odbywa się na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych, którego przepisy nie przewidują regulacji szczególnych dotyczących kontroli spółek z udziałem gminy, w tym dopuszczającym ich kontrolę przez komisje rewizyjne rad gmin będących udziałowcami tych spółek.. Kontrola spółek prawa handlowego dokonywana jest co do zasady przez stosowne organy spółek tj. radę nadzorczą lub komisję rewizyjną spółki. Komisja rewizyjna rady gminy może więc kontrolować jedynie pośrednio spółki z udziałem gminy poprzez kontrolę poczynań organu wykonawczego wykonującego uprawnienia właścicielskie gminy w spółkach np. burmistrz jako organ reprezentujący gminę – wspólnika spółki z o. o. ma prawo osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę do indywidualnej kontroli spółki ( jeśli umowa tego nie wyłącza lub nie ogranicza). Może więc np. przeglądać księgi i dokumenty spółki z o. o. lub żądać wyjaśnień od jej zarządu. Na zlecenie rady gminy komisja rewizyjna może skontrolować np. korzystanie przez burmistrza z prawa do kontroli działalności spółki przysługującego każdemu wspólnikowi. Komisja może w związku z tym np. analizować uchwały zgromadzenia wspólników jednoosobowej spółki gminy w osobie burmistrza dotyczące rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy, podziału zysków lub pokrycia strat oraz udzielenie skwitowania zarządowi spółki, przyjmując, że ma to na celu kontrolę działania burmistrza w tym względzie, jako reprezentującego interesy gminy. Reasumując powyższe stanowisko dominujące w doktrynie jest takie, że nie istnieją prawne możliwości objęcia czynnościami kontrolnymi komisji rewizyjnej rady gminy działalności spółek prawa handlowego, a taką spółką jest szpital miejski. Wyjątkiem w tym zakresie są informacje uzyskane przez komisję w trakcie kontroli, które jednocześnie stanowią określone prawem tajemnice. Te informacje nie stanowią informacji jawnych, co więcej ich ujawnienie może statuować po stronie podmiotów odpowiedzialnych za ten fakt określoną prawem odpowiedzialność. Do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przez walne zgromadzenie wszystkie dane finansowe spółki są objęte ochroną i są tajemnicą przedsiębiorstwa.
  Dla wyjaśnienia – nie jestem pracownikiem UM,
  zajmuję się doradztwem biznesowym.

  1. trochę honoru

   Konkluzja tego, pewnie niewątpliwie słusznego wywodu, jest taka, że ŻADNEJ POŻYCZKI ANI ŻADNEGO PRZEKAZANIA MAJĄTKU ŻADNEJ SPÓŁCE MIEJSKIEJ Rada Miejska nie powinna uchwalić bo tym sposobem traci WSZELKĄ KONTROLĘ NAD MAJĄTKIEM NAS WSZYSTKICH!!!!!!!!!!!!!!!

  2. rabczanin

   Panie Pawle K. wszystko na temat Waszej działalności w Szpital Rabka w komentarzach Gorce24 (http://www.gorce24.pl/informacje/7162/Byc_moze_to_mieszkancy_RabkiZdroju_zdecyduja_o_tym_czy_zlikwidowac_szpital_czy_mu_pomoc_sonda__wez_udzial_w_glosowaniu )
   podatnik
   28.04.2016 19:48
   p. burmistrz – ja siedzę w temacie i mam informacje, że wcale nie będzie tak optymistycznie, jak wyglądają wasze nadzieje
   Wydaje mi się
   28.04.2016 12:44
   Szpital należy wspierać jak tylko można !!!!! Tu ważna jest dostępność mieszkańców do leczenia szpitalnego, choćby w podstawowym zakresie. Dzisiaj nikt nie wie jak będzie finansowana służba zdrowia, coraz częściej jest mowa o likwidacji NFZ i finansowaniu z budżetu. Nie wiadomo jak to ostatecznie będzie. Jedno wiem z pewnością -jak np. szpital raz się zlikwiduje, to już nie ma szans na ponowne uruchomienie, chociażby ze względu na wymogi i koszty z tym związane. Piszę oczywiście w ogromnym skrócie mając nadzieję, że znający się na wszystkim radny Janusz Wójciak ma tę podstawową wiedzę.
   młódy
   28.04.2016 12:28
   A może by tak przy jednym ognisku upiec kilka pieczeni, może referendum powinno zawierać jeszcze kilka pytań : czy chcemy na stanowisku burmistrza Panią Przybyło i czy jesteśmy za odwołaniem Rady Miejskiej? Ciekawę czy Rabkę stać na referendum?
   bolek
   28.04.2016 10:24
   Popis pana kukli z wyciągniencia szpitala z tarapatów uciek z rady nadzorczej bo wie że rada odpowiada karnie w razie upadłości jednostki cwaniaczek
   robert
   28.04.2016 10:17
   Plan naprawczy P. Skwarek wygrać sprawy NFZ i na tym KONIEC kobieto nie marnuj tych ludzi którzy tam pracują nie masz pomysłu to zrezygnuj niech przyjmą dobrego menażera i wyprowadzi to z BAGNA bo ty Gośka jesteś za cienka
   Kama
   28.04.2016 09:18
   Jestem za zmianą pani prezes.
   balbina
   28.04.2016 07:41
   Szpital jest potrzebny w Rabce i to nie ulega wątpliwości. To nie tylko pomoc lekarska , ale przede wszystkim miejsca pracy dla naszych mieszkańców . Szpital musi jednak funkcjonować na jasnych , czytelnych i jawnych zasadach , bez zasłaniania się przyjęciem sprawozdań itd….. Skoro z pieniędzy mieszkańców jest on finansowany , to rzeczą oczywistą jest , że mają oni prawo wiedzieć jaka jest bieżąca jego kondycja . Potrzebny jest również dobry gospodarz , który potrafi zarządzać i mieć pomysły . Potrzebna jest także mądra i kreatywna rada nadzorcza , aby wspomagać pozytywne działania … Tego życzę szpitalowi , może się doczeka …..
   czas na zmiany
   28.04.2016 01:00
   A iluz to wspólników jest wtym zgomadzeniu wspólników gdzie 100% udziałów jest w rękach miasta czyli burmitrz -to szczyt hipokryzji.
   Władek
   27.04.2016 23:35
   Czy któryś z radnych wie ile osób pracuje w szpitalu? Ile procent to biały personel? Ile inne służby a ile administracja?. Bo jeżeli nie wiecie to nie powinniście dać ani złotówki więcej, bo kasę dajecie Wy a nie pani burmistrz. Nie patrzcie na sondę bo to opium dla ludu tylko miejcie swój rozum.
   i jeszcze kpi
   27.04.2016 22:42
   Skończyć już z tą szpitalną farsą, nawet Pani Prezes nie umie się wytłumaczyć. O co jeszcze gra jak to już koniec. Sprzedać, oddać długi i zacząć w nowym składzie na nowych konkretnych umowach.
   L.W.
   27.04.2016 22:22
   Szpital w Rabce jest potrzebny. A do dyskusji na temat jego zarządzania i ewentualnego wspierania naszymi pieniędzmi, należy wrócić po uzyskaniu kontraktów z NFZ.
   Wiki
   27.04.2016 22:04
   Tak. Mysla zeby zamknąć to gdzie my ludzie bedziemy jezdzic na izbe przyjec do nowego czy do suchej powinni ratowac puki sie jeszcze da i jest za co .powinni otworzyc jakis punkt dla dzieci z dobrym lekarzem w szpitalu jakas przychodnie z kturej czerpali by pieniadze. Cos prywatnie ale zeby znow kazdego bylo stac nie za kwote nie wiadomo jaka. Tyle ja jestem za utrzymaniem szpitala a wy jak sadzicie
   rabczan
   27.04.2016 22:02
   jestem za finansowaniem szpitala przez :prezes Skwarek i Burmistrz Przybyło- ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH!!!
   mała różnica
   27.04.2016 20:48
   trzeba było dołożyć jeszcze jedno pytanie: czy chcecie wcześniejszych wyborów samorządowych
   krk
   27.04.2016 20:20
   jestem za finansowaniem pod jednym warunkiem – wymiana nieudolnego zarządu a w pierwszej kolejności p. Skwarek
   Rabczanka
   27.04.2016 19:34
   A może zmienić wladze szpitala
   obserwator
   27.04.2016 19:24
   halo halo to jest szpital leczący metodami z lat 80 tych . jezeli nie zostanie dofinansowany zakup sprzetu to finansowanie jego bierzacych wydatkow to marnotrawienie pieniedzy bo taki zacofaany szpital szkodzi paacjenta.
   pacjent
   27.04.2016 18:19
   Odpowiedzialność za szpital ponosi jego Zarząd i Organ Założycielski – czyli p. Burmistrz, która populistycznie hołubi tego potworka. Już dawno – tzn. bez topienia naszych pieniędzy – szpital winien być oddziałem paliatywnym Szpitala Nowotarskiego, bowiem sam nie jest w stanie zapewnić na właścicwym poziomie świadczeń medycznych o czym powszechnie wiadomo. Po co referendum, które przecieżpochłonie kolejne pieniądze.

  3. Ania2

   Odwołać zarząd i Radę a następnie oddać do prokuratury starą radę i zarząd działających na szkodę spółki.