Rdzawka

Minimalna stawka godzinowa

Podczas wczorajszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.
Zgodnie z założeniami projektu, od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić 12 zł brutto i będzie corocznie waloryzowana. Rozwiązanie to dotyczy osób pracujących na umowach zlecenia oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. Osoby pracujące w oparciu o takie umowy nie będą mogły zrzec się prawa do minimalnej stawki, a wynagrodzenie będzie musiało być wypłacane w formie pieniężnej.

Rząd w ten sposób chce zwalczyć nadużywanie umów cywilnoprawnych, a także ukrócić proceder omijania minimalnego wynagrodzenia za pracę na etat – gdy osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej zarabia mniej, niż otrzymałaby za taką samą pracę na etacie lub otrzymuje część wynagrodzenia pod postacią towarów.

Projekt wprowadza inne zmiany chroniące na rynku pracy osoby najmniej zarabiające. Likwiduje przepisy umożliwiające płacenie pracownikowi etatowemu 80% płacy minimalnej podczas pierwszego roku zatrudnienia. Dotychczasowy przepis był szczególnie krzywdzący dla młodych osób. Dodatek za pracę w porze nocnej nie będzie uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etat.

Zaproponowane rozwiązania poprawią sytuację pracowników na rynku pracy i zabezpieczą tych, którzy do tej pory zarabiali najmniej i nie byli odpowiednio chronieni przez prawo.

 

 

Za: KPKM

Udostępnij

O autorze