Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Rabka Zdrój nie dostanie ani złotówki na budowę dróg z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ponad 39,2 mln zł na budowę lub modernizację dróg lokalnych, trafi do samorządów w subregionach: sądeckim i podhalańskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do naszej gminy nie trafi ani złotówka.

– Budowa dróg lokalnych z kwotą dofinansowania ponad 60% wartości projektów to nowe działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. – mówił wicemarszałek Stanisław Sorys.

Z kolei członek zarządu Leszek Zegzda dodaje: – Cieszy duża liczba zadań drogowych realizowanych w subregionach. Samorządy potrafią wykorzystywać środki finansowe.   – zaznaczył.

 

Budowa lub modernizacja dróg jest nowym działaniem realizowanym w ramach PROW, które ma na celu lepsze skomunikowanie terenów wiejskich z już istniejącą siecią drogową, a w konsekwencji ułatwienie dostępu do usług publicznych, dojazdu do pracy oraz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. O przyznaniu dofinansowania w ramach PROW decydowała liczba uzyskanych punktów na podstawie kryteriów dotyczących m.in.: dochodu podatkowego gminy, w której jest planowana realizacja zadania (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca), wysokości bezrobocia w powiecie oraz powiązania przedsięwzięcia z inwestycjami z zakresu tworzenia infrastruktury szerokopasmowej.

Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 34 mln zł gminy i powiaty subregionu sądeckiego zrealizują 35 zadań, a prawie 5,2 mln zł pozwoli podhalańskim samorządom na wykonanie 9 przedsięwzięć drogowych. Warto zaznaczyć, że ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Małopolsce zostanie dofinansowanych 85 projektów na łączną kwotę ponad 79 mln zł. Finansowe wsparcie wyniesie 63,3% poniesionych kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż 3 mln na jednego beneficjenta.

Udostępnij

O autorze

Jeden komentarz

  1. Ale za to konkursy gdzie można jakąś nagrodę dostać mają obczajone do perfekcji.

Możliwość komentowania została wyłączona.