Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Zebranie mieszkańców Osiedla Rynek i Sądecka-14 grudnia 2016r. 17.00

OGŁOSZENIE

Przewodnicząca Zarządu Osiedla „Rynek” oraz Przewodniczący Zarządu Osiedla „Sądecka” zwołują wspólne Zebranie Mieszkańców Osiedla „Rynek” i Osiedla „Sądecka”, które odbędzie się 14 grudnia 2016r. (środa) o godz. 17.00 (I termin) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rabce – Zdroju.
W przypadku braku kworum w I terminie wyznacza się II termin zebrania na 14 grudnia 2016 r. (środa) na godz. 17.15

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedli „Rynek” i „Sądecka”.
  3. Zapoznanie z planami inwestycyjnymi na kolejne lata na terenie osiedli „Rynek” i „Sądecka ”.
  4. Wolne wnioski.
  5. Dyskusja
  6. Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia środków na remonty i inwestycje na terenie Osiedla „Rynek” i Osiedla „Sadecka ”.
  7. Zamknięcie zebrania.

                              
Przewodnicząca                                                    Przewodniczący
Komitetu Osiedlowego „Rynek”                        Komitetu Osiedlowego „Sadecka”
                   /-/         Katarzyna Karkula                                                       /-/ Łukasz Pędzimąż

Udostępnij

O autorze