Rabczańskie Wieści PozarządoweSzpital Rabka

Sowite wynagrodzenia dla radcy prawnego Pawła Kukli wypłacane z Urzędu Miejskiego oraz „Szpitala Miejskiego” w Rabce-Zdroju

Pomimo uporczywego braku udzielania informacji publicznej przez burmistrz Ewę Przybyło w kwestii umów z prawnikami i kancelariami prawnymi, zarówno nam jak i mieszkańcom, poniżej przedstawiamy w tabeli dane na temat wysokości dochodów radcy prawnego Pawła Kukli wykonującego świadczenia prawne dla Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju oraz „Szpitala Miejskiego” w Rabce – Zdroju, od roku 2008.

Z pewnością nie są to wszystkie zamówienia dla tej kancelarii zlecane przez Urząd Miejski , bądź też Szpital Miejski. Przedstawiamy te, do których udało nam się dotrzeć. Zaznaczamy, że wszystkie te dane są może trudne do zdobycia, ale dostępne w legalny sposób i bez proszenia burmistrz Przybyło o łaskawą zgodę.

Nasuwają się pytania:

Dlaczego burmistrz tak uporczywie utrudnia dostęp do informacji publicznych mieszkańcom i radnym, na co konkretnie wydatkowane są pieniądze z budżetu miasta dla prawników i w jakich sprawach?

Jakie jest faktyczne uzasadnienie wyboru przez „Szpital Miejski” zamówienia (a w zasadzie zlecenia bez wyboru – bo z wolnej ręki) dla Kancelarii Radcy Prawnego Paweł Kukli, opiewającego na tak wielkie sumy?:

w roku 2009 – kwota   78 340,00 zł        tj.   6 528,00 zł miesięcznie!

w roku 2010 – kwota 345 600,00 zł        tj. 28 800,00 zł miesięcznie!

w roku 2014 – kwota 478 224,00 zł        tj. 39 852,00 zł miesięcznie!

Czy stać „Szpital Miejski” na takiego drogiego prawnika, kiedy redukuje się zatrudnienie, zalega się z wynagrodzeniami dla pracowników i występują problemy z bieżącą płynnością finansową, odbiera się pracownikom należne świadczenia socjalne, zaciąga się kredyty, zadłużenie jest tak wysokie, zalega się z oddaniem pożyczek? Czy to nie jest karygodna niegospodarność?!

Jakie wynagrodzenie było w innych latach i jakie jest obecnie?

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć na co idą nasze pieniądze!

Teraz już możemy się domyślić na co były przeznaczone pożyczki udzielane „Szpitalowi Miejskiemu” przez Radę Miejską, na wniosek burmistrz.

Przy takich zarobkach, bez problemu radca prawny mógł spłacać zasądzone grzywny za swoje zaniedbania i narażanie gminy na niegospodarność.

Ale jak twierdzi burmistrz; zacytujmy: „Musze powiedzieć uczciwie, że mimo wszystko jesteśmy bardzo zadowoleni z współpracy z panem prawnikiem. Jest świetnym fachowcem”.

Powinna jeszcze dodać .. uczciwie: „i świetnie zarabiającym za pieniądze podatnika”

 

 

Podajemy sumaryczne określenie zarobków radcy prawnego.

Umowa  zawarta w

dniu/okres/zleceniodawca

Kwota miesięcznie Suma rocznie

 brutto

Suma w danym

 roku

4 stycznia 2008

Urząd Miasta

6 200,00 zł netto/m-c 91 512,00 zł Rok 2008

 

91 512,00 zł

5 stycznia 2009

Urząd Miasta

6 600,00 zł netto/m-c 97 416,00 zł Rok 2009

 

175 756,00 zł

6 stycznia 2009

Szpital Miejski w Rabce-Zdroju

6 528,00 netto/m-c 78 340,00 zł
6 stycznia 2010

( zawarta do 31 grudnia 2010)

Urząd Miasta

6 700,00 zł netto/m-c + 104,69 zł netto za każdą godzinę ponad zakres z umowy 98 892,00 zł Rok 2010

 

444 492,00 zł

7 stycznia 2010

Szpital Miejski w Rabce-Zdroju

28 800,00 netto/m-c 345 600,00 zł
3 stycznia 2011

(zawarta do 30 kwietnia 2011)

Urząd Miasta

6 700,00 zł netto/m-c + 104,69 zł netto za każdą godzinę ponad zakres z umowy 32 964,00 zł Rok 2011

 

89 913,00 zł

4 maja 2011

(zawarta do 31 sierpnia 2011)

Urząd Miasta

6 700,00 zł netto/m-c + 104,69 zł netto za każdą godzinę ponad zakres z umowy 32 964,00 zł
12 października 2011

(zawarta do 31 grudnia 2011)

Urząd Miasta

6 500,00 zł netto/m-c 23 985,00 zł
2 stycznia 2012

(zawarta do 31 marca 2012)

Urząd Miasta

6 500,00 zł netto/m-c 23 985,00 zł Rok 2012

 

87 347,00 zł

2 kwietnia 2012

(zawarta do 31 lipca 2012)

Urząd Miasta

6 500,00 zł netto/m-c 31 980,00 zł
17 sierpnia 2012

(zawarta do 31 grudnia 2012)

Urząd Miasta

6 800,00 zł netto/m-c 31 382,00 zł
3 stycznia 2013 z wolnej ręki (zawarta do 31 grudnia 2013)

Urząd Miasta

7 200,00 zł netto/m-c 106 272,00 zł Rok 2013

 

106 272,00 zł

3 stycznia 2014 (brak do kiedy – zamazane)

Urząd Miasta

7 200,00 zł netto/m-c 106 272,00 zł Rok 2014

 

584 496,00 zł

8 stycznia 2014

Szpital Miejski w Rabce-Zdroju

39 852 zł netto/m-c 478 224,00 zł
2 stycznia 2015

Urząd Miasta

8 000,00 zł netto/m-c 118 080,00 zł Rok 2015

 

118 080,00 zł

 

średnio 17 686,13 zł/miesiąc

 

średnio 212 233,50 zł/rok

 

RAZEM w latach 2008-2015: 1 697 868,00 zł

 

Przedstawiamy poniżej określenie przedmiotów zamówień, tryb ich udzielania, wartości zamówień oraz uzasadnienie wyboru kancelarii Pawła Kukli.

Poniższe ogłoszenia nie były zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych!

2008

Urząd Miasta Rabka-Zdrój

Ogłoszenie z dnia 2008-01-08

 

Rabka-Zdrój: Obsługa prawna Urzędu Miasta Rabka-Zdrój

 

Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego pomocy prawnej w zakresie prawa polskiego, w tym bieżące doradztwo prawne na rzecz Burmistrza Miasta, Zastępcy Burmistrza Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, Naczelników Wydziałów i Kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych, sporządzanie opinii prawnych oraz aktów prawnych wydawanych przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta, informowanie Burmistrza Miasta, Zastępcy Burmistrza Miasta, Sekretarza i Skarbnika Miasta o skutkach prawnych czynności cywilno-prawnych dokonywanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w posiedzeniach Rady Gminy na zasadach i w terminach każdorazowo uzgadnianych przez strony, reprezentowanie Zamawiającego woec osób trzecich w zakresie powierzonych spraw

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części:

74 400 PLN

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2008

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kukla, ul. Rynek 18, 34-400 Nowy Targ, kraj/woj. Małopolskie

 

Cena wybranej oferty: 74 400,00 zł

 

2009

Urząd Miasta Rabka-Zdrój

Ogłoszenie z dnia 2009-01-06

 

Rabka-Zdrój: Obsługa prawna Urzędu Miasta Rabka-Zdrój

 

Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego pomocy prawnej w zakresie prawa polskiego, w tym bieżące doradztwo prawne na rzecz Burmistrza Miasta, Zastępcy Burmistrza Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, Naczelników Wydziałów iKierowników równorzędnych komórek organizacyjnych, opiniowanie i weryfikacja wewnętrznych aktów prawnych oraz aktów prawnych wydawanych przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta, informowanie Burmistrza Miasta, Zastępcy Burmistrza Miasta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta o skutkach prawnych czynności cywilno-prawnych dokonywanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w posiedzeniach Rady Gminy na zasadach i w terminach każdorazowo uzgadnianych przez strony, reprezentowanie Zamawiający wobec osób trzecich w zakresie powierzonych spraw.

Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części:

75 403.88 PLN.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2009

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kukla, Rynek 18, 34-400 Nowy Targ, kraj/woj. małopolskie

Cena wybranej oferty: 79 200.00 zł

 

Szpital Miejski w Rabce-Zdroju

Ogłoszenie z dnia 2009-02-10

Rabka-Zdrój: Obsługa prawna

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o. o., ul. Słoneczna 3, Rabka-Zdrój, woj. Małopolskie

Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego pomocy prawnej w zakresie prawa polskiego, w tym bieżące doradztwo prawne na rzecz Zamawiającego, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie umów i porozumień, opracowywanie, opiniowanie i weryfikacja wewnętrznych aktów prawnych, informowanie Zamawiającego o skutkach prawnych czynności cywilno-prawnych dokonywanych przez Zamawiającego, reprezentowanie Zamawiającego wobec osób trzecich.

Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części:

78 340 PLN.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kukla, ul. Rynek 18, 34-400 Nowy Targ, kraj/woj. małopolskie.

Cena wybranej oferty: 78 340,00 zł

 

2010

Urząd Miasta Rabka-Zdrój

Ogłoszenie z dnia 2010-01-13

Obsługa prawna Urzędu Miasta Rabka-Zdrój w 2010 r.

Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego pomocy prawnej w zakresie prawa polskiego, w tym bieżące doradztwo prawne na rzecz Burmistrza Miasta, Zastepcy Burmistrza Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, Naczelników Wydziałów i Kieowników równorzędnych komórek organizacyjnych, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie umów i porozumień, oporacowywanie, opiniowanie i weryfikacja wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta, informowanie Burmistrza Miasta, Zastepcy Burmistrza Miasta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta io skutkach prawnych czynności cywilno – prwanych dokonywanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w posiedzeniach Rady Gminy na zasadach i w terminach każdorazowo uzgadnianych przez strony, reprezentowanie Zamawaijacego wobec osób trzecich w zakresie powierzonych spraw.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.01.2010

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kukla mgr Paweł Kukla, ul. Rynek 18, 34-400 Nowy Targ, kraj/woj. małopolskie

 

Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części:

79 200.00 PLN.

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.01.2010.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kukla mgr Paweł Kukla, ul. Rynek 18, 34-400 Nowy Targ, kraj/woj. małopolskie.

Cena wybranej oferty: 80 400.00 zł

 

Szpital Miejski w Rabce-Zdroju

Ogłoszenie z dnia 2010-02-24

Rabka-Zdrój: Obsługa prawna

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o. o., ul. Słoneczna 3, Rabka-Zdrój, woj. Małopolskie

Określenie przedmiotu zamówienia: świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego pomocy prawnej w zakresie prawa polskiego, w tym bieżące doradztwo prawne na rzecz Zamawiającego, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie umów i porozumień, opracowywanie, opiniowanie i weryfikacja wewnętrznych aktów prawnych, informowanie Zamawiającego o skutkach prawnych czynności cywilno-prawnych dokonywanych przez Zamawiającego, reprezentowanie Zamawiającego wobec osób trzecich.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kukla, ul. Rynek 18, 34-400 Nowy Targ, kraj/woj. małopolskie.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 321 600,00 PLN.

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 345 600,00, zł
  • Oferta z najniższą ceną: 345 600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 345 600,00

Uzasadnienia wyboru trybu

Wykonawca posiada ponad pięcioletnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek służby zdrowia. Wykonawca wykonywał obsługę prawną Zamawiającego bez zastrzeżeń, co spowodowało, że Zamawiający zdecydował o podjęciu negocjacji z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki. Podstawę trybu udzielenia zamówienia stanowią przepisy art. 5 ust. 1 w zw. z art. 66 ustawy prawo zamówień publicznych. Art. 5 ust. 1 ustawy stanowi, że Zamawiający może przy wyborze Wykonawcy kierować się właściwościami Wykonawcy. Wobec powyższego wskazane wyżej właściwości Wykonawcy zdecydowały o podjęciu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki z tym właśnie Wykonawcą. Postępowanie wszczęto przed wejściem w życie – 29.01.2010 ustawy o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych.

 

2011

Urząd Miasta Rabka-Zdrój

Ogłoszenie z dnia 2011-10-18

Wykonywanie dla Gminy Rabka-Zdrój zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi oraz doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, a także sprawdzenie pod względem formalno-prawnym umów i aktów normatywnych wydawanych przez organy Gminy Rabka-Zdrój.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2011

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kukla mgr Paweł Kukla, ul. Rynek 18, 34-400 Nowy Targ, kraj/woj. małopolskie.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80 400,00 PLN

Cena wybranej oferty: 23 985,00 zł

Uzasadnienia wyboru trybu

W przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, lub jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. Równocześnie jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, o których mowa powyżej, oraz inne usługi, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy. Mając na uwadze , że wartościowy udział w niniejszym zamówieniu wykonywania zastępstwa procesowego jest większy niż sprawdzenia pod względem formalno-prawnym umów i aktów normatywnych wydawanych przez organy Gminy zastosowano zamówienie z wolnej ręki. Uzasadnienie faktyczne stanowi konieczność dokończenia trwających postępowań sądowych, w których uczestniczy Gmina Rabka-Zdrój, w tym szczególnie istotne, które dotyczą postępowania w sprawie unieważnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2012

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju

Ogłoszenie z dnia 2012-11-14

Wykonywanie dla Gminy Rabka-Zdrój zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi oraz doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, a także sprawdzenie pod względem formalno-prawnym umów i aktów normatywnych wydawanych przez organy Gminy Rabka-Zdrój

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2012

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kukla, ul. Rynek 18, 34-400 Nowy targ, kraj/woj. Małopolskie

 

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78 000,00 PLN

 

Cena wybranej oferty: 31 382,00 zł

Uzasadnienia wyboru trybu

W przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, lub jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz przesłanek wybory trybu zamówienia z wolnej ręki. Równocześnie ust. 2 art. 5 pzp mówi, że jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, o których mowa w ust. 1 oraz inne usługi, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy. Mając na uwadze, że wartościowy udział w niniejszym zamówieniu wykonywania zastępstwa procesowego jest większy niż sprawdzania pod względem formalno-prawnym umów i aktów normatywnych wydawanych przez organy Gminy zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 5 ust.2 w związku z ust. 1 i 1b pzp. Uzasadnienie faktyczne dla zastosowanego trybu stanowi konieczność dokończenia trwajacych postępowań sądowych, w których Gmina Rabka-Zdrój oraz w związku rozpoczętymi już pracami nad pozwami w sprawach o wydanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Rabka-Zdrój.

 

2013

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju

Ogłoszenie z dnia 2013-01-10

Wykonywanie zastępstwa procesowego wraz z sprawdzeniem pod względem formalno-prawnym umów i aktów normatywnych wydawanych przez organy Gminy Rabka-Zdrój

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.01.2013

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kukla, ul. Rynek 18, 34-400 Nowy Targ, kraj/woj. małopolskie

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81 600,00 PLN

Cena wybranej oferty: 106 272,00 zł

Uzasadnienia wyboru trybu

Zgodnie z art. 5 ust. 1b ustawy Pzp w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, lub jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. Równocześnie art.5 ust. 2 Ustawy Pzp mówi, że jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, o których mowa w ust. 1, oraz inne usługi, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy. Mając na uwadze, że wartościowy udział w niniejszym zamówieniu wykonywania zastępstwa procesowego jest większy niż sprawdzania pod względem formalno – prawnym umów i aktów normatywnych wydawanych przez organy Gminy zastosowano tryb zamówienia z wolnej reki, zgodnie z art.5 ust.2 w związku z ust. 1 i 1b Ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne dla zastosowanego trybu stanowi okoliczność, że Wykonawca reprezentuje obecnie Zamawiającego w wielu trwających aktualnie sporach sadowych o fundamentalnym znaczeniu dla Zamawiającego i posiada pełną wiedzę o charakterze i stanie toczących się spraw, a także jest autorem przyjętych strategii procesowych. W związku z powyższym zmiana pełnomocnika na tym etapie ich zaawansowania byłaby niecelowa. Dodatkowo, doświadczenie zdobyte przez Wykonawcę, znajomość zasad funkcjonowania oraz skomplikowanych wewnętrznych regulacji prawnych obowiązujących u Zamawiającego, w znacznym stopniu ułatwia i przyspiesza wykonywanie zadań na rzecz Zamawiającego. W związku z powyższym zmiana podmiotu świadczącego usługi prawne mogłaby spowodować wiele problemów organizacyjnych i skutkować brakiem należytej ochrony praw i interesów Zamawiającego.

 

2014

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju

Ogłoszenie z dnia 2014-01-13

Wykonywanie dla Gminy Rabka-Zdrój zastępstwa procesowego przed Sądami, Trybunałami lub innymi organami orzekającymi oraz doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, a także sprawdzenie pod względem formalno-prawnym umów i aktów normatywnych wydawanych przez organy Gminy Rabka-Zdrój

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.01.2014.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kukla, ul. Rynek 18, 34-400 Nowy Targ, kraj/woj. małopolskie

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86 400,00 PLN.

Cena wybranej oferty: 106 272,00 zł

Uzasadnienia wyboru trybu

Zgodnie z art. 5 ust 1b pzp w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, lub jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. Równocześnie ust. 2 art. 5 pzp mówi, że jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, o których mowa w ust. 1, oraz inne usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy. Mając na uwadze, że wartościowy udział w niniejszym zamówieniu wykonywanie zastępstwa procesowego jest większy niż sprawdzania pod względem formalno – prawnym umów i aktów normatywnych wydawanych przez organy Gminy zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 5 ust. 2 w związku z ust. 1 i 1 b pzp. Uzasadnienie faktyczne dla zastosowanego trybu stanowi okoliczność, że Wykonawca reprezentuje obecnie Zamawiającego w trwających aktualnie sporach sądowych o fundamentalnym znaczeniu dla Zamawiającego i posiada pełną wiedzę o charakterze i stanie toczących się spraw, a także jest autorem przyjętych strategii procesowych. W związku z powyższym zmiana pełnomocnika na tym etapie ich zaawansowania byłaby niecelowa. Dodatkowo, doświadczenie zdobyte przez Wykonawcę, znajomość zasad funkcjonowania oraz skomplikowanych wewnętrznych regulacji prawnych obowiązujących u Zamawiającego, w znacznym stopniu ułatwia i przyspiesza wykonywanie zadań na rzecz Zamawiającego. W związku z powyższym zmiana podmiotu świadczącego usługi prawne mogłaby spowodować wiele problemów organizacyjnych i skutkować brakiem należytej ochrony praw i interesów Zamawiającego.

 

Szpital Miejski w Rabce-Zdroju

Ogłoszenie z dnia 2014-01-24

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o. o., ul. Słoneczna 3, Rabka-Zdrój, woj. Małopolskie

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie dla Zamawiającego zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi oraz doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, a także reprezentowanie Zamawiającego wobec osób trzecich w zakresie powierzonych spraw oraz wykonywanie innych czynności prawnych koniecznych dla Zamawiającego.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2014.

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kukla, ul. Rynek 18, 34-400 Nowy Targ, kraj/woj. małopolskie.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 387 104,60 PLN.

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 478224,00
  • Oferta z najniższą ceną: 478224,00 / Oferta z najwyższą ceną: 478224,00
  • Waluta:

Uzasadnienia wyboru trybu

Zgodnie z art. 5 ust. 1b ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, lub jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych mówi, że jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, o których mowa w ust. 1, oraz inne usługi, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy. Wartościowy udział w zamówieniu wykonywania zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego jest większy niż innych czynności prawnych koniecznych dla Zamawiającego, dlatego zastosowano tryb zamówienia z wolnej reki (art. 5 ust. 2 w związku z ust. 1 i 1b ustawy prawo zamówień publicznych). Uzasadnienie trybu stanowi fakt, że Wykonawca reprezentuje Zamawiającego w sprawach sądowych i ma całą wiedzę o sprawach. Ponadto Wykonawca uczestniczył w sprawach dotyczących Zamawiającego, które dopiero będą wnoszone do sądów. W związku z powyższym zmiana Wykonawcy mogłaby doprowadzić do nie prawidłowego prowadzenia trwających i nowych spraw sądowych.

 

Udostępnij

O autorze