Burmistrz Ewa Przybyło została skazana w sądzie karnym.

W dniu 01.02.2017 w procesie karnym toczącym się przed Sądem Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt II K 506/14, Burmistrz Rabki-Zdroju Ewa Przybyło została skazana jako winna UMYŚLNEGO PRZEKROCZENIA UPRAWNIEŃ poprzez nie dopełnienie obowiązków służbowych tj. o czyn z art. 231 § 1 kodeksu karnego.

Sąd orzekł o winie oskarżonej bez warunkowego umorzenia postępowania i skazał Ewę Przybyło na 120 stawek dziennych x 50 zł tj. w łącznej wysokości 6 000 zł.

Przedstawiamy nagranie z odczytania wyroku oraz jego uzasadnienia.

Należy zaznaczyć, że orzeczenie Sądu Rejonowego w Nowym Targu zdecydowanie bardziej surowo oceniło, popełnione przez oskarżoną Ewę Przybyło, czyny stanowiące ciąg przestępstw, niż tego domagała się Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Limanowej.  Przypomnijmy, że w 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Limanowej zawnioskowała o uznanie winy Ewy Przybyło z kwalifikacją popełnionych przez nią przestępstw jako nieumyślnego przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków wnosząc o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec oskarżonej na rok próby oraz nałożenie świadczenia pieniężnego w kwocie 2000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Na ostatnim posiedzeniu, które  odbyło się w dniu 18.01.2017 r. Przesłuchanie radcy prawnego Pawła Kukli zostało utajnione. W mowie końcowej Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Limanowej przedstawiła swoje stanowisko oraz zawnioskowanie kary.

Bardzo ciekawie przedstawiają się mowy końcowe burmistrz oraz reprezentującego ją obrońcę z kancelarii prawnej M. Wassermann.

Ile jeszcze będziemy my mieszkańcy płacić za niekompetencje, ignorancje i bezprawne działania burmistrz Ewy Przybyło?

Dziwi nas postawa portali internetowych przekręcających fakty jasno wynikające z odczytanego wyroku.

Burmistrz ma przestrzegać prawa i działać na rzecz mieszkańców. To nie jest jej prywatny folwark, ani nie stoi ponad prawem. Czy każdy kto ma odmienne zdanie i żąda uzyskania informacji zgodnie z prawem jest wrzucany do jednego worka zwanego: „opozycja” czy też „przeciwnicy polityczni burmistrz”? Żyjemy w kraju demokracji czy też jednoosobowej rabczańskiej dyktaturze?

Czy brak jest porządności w podejściu redaktorów do rzetelnego przekazania informacji czy też jest to celowe działanie aby nie „zaszkodzić” obecnej władzy?

Poniżej przypominamy kulisy poprzednich rozpraw oraz historię sprawy

https://rabkanm.pl/2016/12/20/burmistrz-ewa-przybylo-na-lawie-oskarzonych-w-sadzie-karnym/

wyrok jest nieprawomocny. Jeszcze.

You May Also Like