Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Budżet Obywatelski Małopolski – spotkania informacyjne na Podhalu

Szanowni Państwo,
W bieżącym roku Samorząd Województwa Małopolskiego realizuje drugą edycję Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Doświadczenia pokazują, że inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, zaś wykonane w ramach BO zadania dobrze służą Małopolanom. Wśród działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane zostały w każdym powiecie spotkania informacyjne. Będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości udziału w projekcie.
Miejsca i terminy spotkań:
powiat tatrzański – 17 maja 2017 r. /środa/
– godz. 14 – Urząd Miasta Zakopane – sala obrad (Zakopane, ul. Kościuszki 13)
powiat nowotarski – 17 maja 2017 r. /środa/
– godz. 17 – Urząd Miasta Nowy Targ – sala obrad (Nowy Targ, ul. Krzywa 1)
Udział w spotkaniu nie wymaga wcześniejszej rejestracji.
Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl.

Plakat

Ulotka

Udostępnij

O autorze