Rabczańskie Wieści Pozarządowe

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju – 27.09.2017 r. Materiały

Burmistrz Przybyło na najbliższej sesji chce zaciągnąć kredyt 3 400 000 zł na spłatę wcześniejszych długów.
Chce także sprzedać atrakcyjną działkę w Zarytym.

27 września 2017r. /środa/ o godz. 900

w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju

przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

 Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVI sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce–Zdroju.

2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce–Zdroju.

3. Sprawozdanie Burmistrz Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.

4. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrz Rabki–Zdroju:

1)     w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,

2)     w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,

3)     w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,

4)     w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu,

5)     w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Rabce – Zdroju,

6)     w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/172/16 Rady Miejskiej w Rabce–Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: Uchwalenia Statutu Gminy Rabki-Zdroju,

7)     w sprawie:  uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, przyznana przez Gminę Rabka-Zdrój  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3,

8)     w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2017 – 2025,

9)     w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

10)   w sprawie:  zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

5. Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 02.05.2017 r. (data wpływu) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.2.2017.

6. Podjęcie uchwały na wniosek radnych Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w sprawie: Rezolucji dotyczącej „wieczorków tanecznych” organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Rabce–Zdroju.

7. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.

8. Wnioski i zapytania radnych.

9. Zamknięcie sesji.

 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.708106876040840.1073741843.300623910122474&type=3

Udostępnij

O autorze