Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Kolejne wnioski radnego Marka Cieplińskiego

Radny Marek Ciepliński  wystąpił z następującymi wnioskami:
– zamontowania znaku drogowego, który został uszkodzony i zdemontowany przy Parafii Marii Magdaleny
– naprawy nawierzchni ulicy bocznej Kasprowicza
– przycięcia kosodrzewiny na rondzie przy ul. Orkana
oraz wystąpił z zapytaniem:
– czy otrzymaliśmy  odpowiedź  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie dofinansowania do kotłów w bieżącym roku.

Udostępnij

O autorze