Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Nasi kandydaci otrzymali stypendia na I rok studiów.

Z przyjemnością informujemy, że opublikowano ogólnopolską listę stypendystów pomostowych , którzy otrzymali stypendia na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018, w ramach XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych.
Lista stypendystów zamieszczona jest w sekcji Stypendia krajowe / Stypendia na I rok / Wyniki rekrutacji.
Z ponad tysiąca złożonych wniosków stypendia otrzymują 653 osoby.  Nasi kandydaci otrzymali stypendia na I rok studiów.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
 
Stypendyści mają czas do 20 października na dopełnienie wszystkich formalności:
–  wypełnienie ankiety on-line, którą udostępnimy na indywidualnym koncie każdego stypendysty 12 października
–  wydrukowanie, podpisanie i odesłanie do Fundacji Edukacyjnej 2 egzemplarzy umowy (będzie dostępna na koncie także 12 października)  wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym status studenta I roku (nie mylić z dokumentem o przyjęcie na studia!)
Od otrzymania tych dokumentów uzależniona jest wypłata I raty stypendium.

Udostępnij

O autorze