Materiały na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju – 25.10.2017 r.

25 października 2017r. /środa/ o godz. 900

w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju

przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

 Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
3. Sprawozdanie Burmistrz Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2016/2017.
5. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrz Rabki – Zdroju:

1)   w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rabka – Zdrój,

2)   w sprawie: zmiany Uchwały nr XXX/221/17 z dnia 29.03.2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój,

3)   w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Orkana w Rabce – Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Władysława Orkana w Rabce – Zdroju,

4)   w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Rabce – Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Adama Mickiewicza  w Rabce – Zdroju,

5)   w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce – Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Rabce – Zdroju,

6)   w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chabówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Orkana w Chabówce,

7)   w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Antoniny Zachary – Wnękowej w Ponicach,

8)   w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Walk o Wolność w Rdzawce,

9)   w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Rabka – Zdrój do współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu pn.: Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”,

10) w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2017 – 2025,

11) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

6. Informacja w sprawie realizacji obowiązku dotyczącego złożenia oświadczeń o stanie majątkowym pracowników Gminy  Rabka – Zdrój w roku 2016.
7. Informacja w sprawie realizacji obowiązku dotyczącego złożenia oświadczeń o stanie majątkowym radnych Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w roku 2016.
8. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
9. Wnioski i zapytania radnych.
10. Zamknięcie sesji.

Materiały na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju – 25.10.2017 r.

Materiały na XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju – 25.10.2017 r.- Uchwała 77


 

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju – 25.10.2017 r.

Geplaatst door Inicjatywa Rabka-Zdrój op zondag 22 oktober 2017

You May Also Like