Przestępczość w województwie małopolskim w 2017 r.

„Przestępczość w województwie małopolskim w 2017 r.”

Krótka informacja, głównie w formie graficznej, zawierająca dane z zakresu wykrywalności przestępstw na poziomie powiatów oraz przestępstw stwierdzonych według rodzaju i lokalizacji w województwie.

Dział Udostępniania Informacji Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych Urząd

2018_przestepczosc_2017

You May Also Like