Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Konkurs historyczny „Ignacy Paderewski i Thomas Woodrow Wilson – przyjaźń, która przyniosła Polsce niepodległość”

Konkurs historyczny „Ignacy Paderewski i Thomas Woodrow Wilson – przyjaźń, która przyniosła Polsce niepodległość”

Szanowni Państwo,

dla uczczenia 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości Kuratorium Oświaty w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie historycznym „Ignacy Paderewski i Thomas Woodrow Wilson – przyjaźń, która przyniosła Polsce niepodległość” uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego i uczęszczających do Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.

W  realizacji działań tego przedsięwzięcia zaangażowała się Fundacja Klubów „Gazety Polskiej” i Klub „Gazety Polskiej” w Nowym Jorku – jako Podmioty współpracujące.

To szczególne przedsięwzięcie ma na celu m.in.:

  • rozwijanie zainteresowania najnowszą historią Polski,
  • inicjowanie poszukiwania źródeł historycznych,
  • integrację między młodymi pokoleniami Polaków w Polsce i za granicą,
  • budowanie tożsamości uczniów w oparciu o poczucie wspólnoty narodowej z rówieśnikami odpowiednio szkół polonijnych i polskich,
  • kształtowanie szacunku do wartości, takich jak: wolność i patriotyzm.

Organizator: Małopolski Kurator Oświaty.
Patronat honorowy: Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce.
Patronat medialny: TVP Polonia i TVP3 Kraków.
Podmioty współpracujące: Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, Fundacja Klubów „Gazety Polskiej” i Klub „Gazety Polskiej” w Nowym Jorku.

link:
https://kuratorium.krakow.pl/konkurs-historyczny-ignacy-paderewski-i-thomas-woodrow-wilson-przyjazn-ktora-przyniosla-polsce-niepodleglosc/

Udostępnij

O autorze